Стаття 244(7). Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації

Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації (стаття 167 - за винятком правопорушень під час реалізації продукції промисловими підприємствами громадянам-споживачам і правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм; статті 169, 170 - за винятком правопорушень під час транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної для реалізації громадянам-споживачам, і правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм; стаття 1701 - за винятком правопорушень під час випуску, реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг громадянам-споживачам, статті 171,171і, 172,1721,1889).

Від імені органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації і його заступники;

директори центрів стандартизації, метрології та сертифікації Автономної Республіки Крим, області, міста та їх заступники.

 

Коментар:

Правовими підставами діяльності органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації є закони України «Про стандартизацію» від 17.05.2001 Р-, «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 11.02.1998 р., Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію та сертифікацію» від 10.05.1993 р., Положення про Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, затверджене указом Президента України від 18.03.2003 р. ,та інші нормативно-правові акти.

Функції спеціально уповноваженого центрального органа виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації виконує Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, який є правонаступником Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України.

Повноваження цього органа прокоментовані у ст. 2444 КпАП.

Розглядати справи про адміністративні правопорушення у сфері стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації від імені органів виконавчої влади у цій сфері мають право керівник Держспоживстандарту та його заступники, директори центрів стандартизації, метрології та сертифікації АРК, області, міста та їх заступники.