Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення

 Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської організації чи органу громадської самодіяльності.

 Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

 Протокол не складається у випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу.

 

Коментар:

Найважливішим джерелом доказів у справах про адміністративні правопорушення є протокол про здійснення адміністративного правопорушення. КпАП детально регламентує питання, що пов'язані зі складанням протоколу про адміністративне правопорушення. Також ці питання врегульовані і тими галузевими Нормативно-правового акта, органи яких мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення. Такими є, наприклад, Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затверджена наказом Міністерства з надзвичайних ситуацій України від 23.07.2003 р. № 251, Інструкція з оформлення органами Держнаглядпраці матеріалів про адміністративні правопорушення, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.03.2003 р. № 72, Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затверджена наказом МВС України від 22.02.2001 р. № 185 тощо.

Протокол - це офіційний документ, відповідним чином оформлений уповноваженою особою про вчинення діяння, яке містить ознаки правопорушення, передбаченого КпАП.

Складати протокол про адміністративне правопорушення мають право уповноважені на те посадові особи, представники громадської організації чи органу громадської самодіяльності (перелік надається у ст. 255 КпАП). Посадові особи повинні мати відповідні документи або знаки, які вони зобов'язані пред'явити на вимогу особи, яка вчинила правопорушення. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу порушника; місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за це правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення порушника; інші відомості, необхідні для вирішення справи; матеріальна шкода (якщо вона була заподіяна); також робиться відмітка про роз'яснення прав і обов'язків порушникові. Протокол підписується особою, яка його склала, особою -правопорушником, свідками і потерпілим (за їх наявності).

При вчиненні правопорушення групою осіб протокол складається на кожного порушника окремо.

КпАП визначає випадки, коли протокол складається у двох екземплярах (при заподіянні адміністративним правопорушенням шкоди, при вчиненні правопорушень іноземцями).

Статтею 258 передбачені випадки, коли протокол про адміністративні правопорушення взагалі не складається, а адміністративне стягнення (штраф або винесення попередження) стягується на місці.