Стаття 281. Протокол засідання колегіального органу по справі про адміністративне правопорушення

При розгляді колегіальним органом справи про адміністративне правопорушення ведеться протокол, в якому зазначаються:

1) дата і місце засідання;

2) найменування і склад органу, який розглядає справу;

3) зміст справи, що розглядається;

4) відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;

5) пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати їх розгляду;

6) документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;

7) відомості про оголошення прийнятої постанови і роз'яснення порядку та строків її оскарження.

Протокол засідання колегіального органу підписується головуючим на засіданні і секретарем цього органу.

 

Коментар:

З метою фіксації обставин розглядуваної справи, а також ходу самого слухання справи колегіальним органом ведеться протокол засідання такого органу у справі про адміністративне правопорушення. Ця стаття надає перелік відомостей, які повинні бути занесені до протоколу. Ведеться протокол відповідальним секретарем. Протокол підписується головуючим та секретарем органу. Після слухання справи протокол підшивається до справи. У випадку, коли є якісь документи, що належать до відомостей, занесених у протокол, ці документи є невід'ємною частиною протоколу і підшиваються до справи разом із протоколом.

Коли справа розглядається посадовою особою одноособово, то протокол згідно із цією статтею не ведеться. Однак у журналі обліку адміністративних справ може робитися відмітка про присутність осіб, що беруть участь у справі.

Відповідальність за недодержання вимог цієї статті не передбачена.