Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.

Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання.

Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

По справах про порушення митних правил копія постанови вручається особам, щодо яких її винесено, в порядку, встановленому Митним кодексом України.

По справах про адміністративне правопорушення, передбачені статтями 174 і 191 цього Кодексу, щодо особи, якій вогнепальну зброю, а також бойові припаси ввірено в зв'язку з виконанням службових обов'язків або передано в тимчасове користування підприємством, установою, організацією, суд надсилає копію постанови, крім того, відповідному підприємству, установі або організації для відома і органу внутрішніх справ для розгляду питання про заборону цій особі користуватися вогнепальною зброєю.

 

Коментар:

Стадія розгляду справи про адміністративне правопорушення закінчується оголошенням постанови, винесеної компетентним органом. Негайність оголошення постанови зумовлена як швидкістю і оперативністю провадження, так і забезпеченням захисту прав особи, щодо якої винесена постанова, і потерпілого. Якщо особа, яка притягається до відповідальності, не була присутня при розгляді справи, копія винесеної постанови висилається або вручається їй протягом трьох днів з моменту її винесення. Також копія висилається або вручається цій особі і у випадку, коли вона була присутньою, але заявила про своє бажання отримати копію постанови. До того ж немає значення, в якій формі (усній чи письмовій) вона це зробила. Потерпілий теж на своє прохання отримує копію постанови у той самий строк. Постанова вручається під розписку. У разі, коли постанову було вислано поштою, про це робиться відмітка у справі.

Стаття 174 КпАП та ст. 191 КпАП передбачають відповідальність за стрільбу з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку, а також за порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів відповідно. Коли вогнепальна зброя та боєприпаси ввірені особі у зв'язку з виконанням службових обов'язків або передані в тимчасове користування підприємством, організацією, установою і особа вчинила зазначені правопорушення, суд висилає копію постанови відповідному підприємству, організації, установі для відома. Також у такому випадку копія постанови надсилається органу внутрішніх справ для розгляду питання про заборону цій особі користуватися вогнепальною зброєю.