Стаття 295. Надіслання копії рішення по скарзі або протесту на постанову

Копія рішення по скарзі або протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено. В той же строк копія постанови надсилається потерпілому на його прохання.

Про результати розгляду протесту повідомляється прокуророві.

 

Коментар:

Правом оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення наділені особа, щодо якої винесено постанову, та потерпілий (а також їх законні представники та захисник у передбачених законом випадках). Правом опротестування постанови наділений прокурор - див. коментар до ст. 250. Особі, щодо якої, винесено постанову, копія рішення за скаргою або протестом висилається. Термін, потягом якого орган (посадова особа), що розглядав скаргу, повинен надіслати копію рішення за скаргою дорівнює трьом дням. В той самий термін така копія може бути надіслана на прохання потерпілого і йому. Виконання постанови після розгляду скарги у випадку залишення скарги без задоволення, а також зміни адміністративного стягнення починається з моменту винесення відповідного рішення. Про надіслання копії рішення за скаргою або протесту робиться відповідна відмітка у справі.