Стаття 306. Порядок виконання постанови про винесення попередження

Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження виконується органом (посадовою особою), який виніс постанову, шляхом оголошення постанови порушнику.

Якщо постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження виноситься під час відсутності порушника, йому вручається копія постанови в порядку і строки, передбачені статтею 285 цього Кодексу.

При винесенні адміністративного стягнення у вигляді попередження на місці вчинення порушень, передбачених статтями 116, 1162, 117 цього Кодексу, воно оформляється способом, встановленим відповідно Міністерством внутрішніх справ

України або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.

 

Коментар:

Попередження застосовується як самостійна міра покарання за вчинення незначних адміністративних порушень, а також щодо осіб, які вперше вчинили проступок і до того ж мають добрі характеристики. Зміст попередження як міри адміністративного стягнення полягає в офіційному, від імені держави, осудженні протиправного діяння органом адміністративної юрисдикції й у попередженні правопорушника про неприпустимість таких дій надалі. Воно розраховано на виховний ефект і не зачіпає ні майнових, ні інших прав порушника.

Як і будь-яке інше стягнення, попередження виноситься у формі постанови, що відповідає вимогам ст. 283 КпАП. Обов'язковим є винесення попередження у письмовій формі (ст. 26 КпАП). Закон передбачає, що при вчиненні порушень:

-порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних суднах;

-порушення правил, що забезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах;

-порушення правил користування річковими і маломірними суднами;

-порушення правил дорожнього руху, крім передбачених статтями 121-128, частин 1, 2 ст. 129, частин 1, 2 ст. 131, ст. 139 і ст. 140 КпАП;

-непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху, - адміністративне стягнення у вигляді попередження оформляється способом, встановленим відповідно Міністерством внутрішніх справ України або Міністерством транспорту України.

Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження виконується органом (посадовою особою), який виніс постанову. Тобто орган (9 посадова особа), що виніс постанову, оголошує її порушнику. Наприклад, попередження за марнотратне витрачення паливно-енергетичних ресурсів виноситься і оголошується суддею районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду.

На практиці виникають випадки, що під час закінчення розгляду справи і винесення постанови правопорушник відсутній. У такому випадку постанова виноситься під час відсутності порушника, а йому вручається або висилається копія постанови протягом трьох днів. До того ж забезпечується дотримання вимог ст. 285 КпАП.