Стаття 324. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником виправних робіт

На власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником виправних робіт покладається:

правильне і своєчасне провадження відрахувань із заробітку порушника в доход держави і своєчасний переказ відрахованих сум у встановленому порядку;

трудове виховання порушника;

повідомлення органів, що відають виконанням даного виду стягнення, про ухилення порушника від відбування стягнення.

 

Коментар:

Чинне законодавство визначає, що строк виправних робіт обчислюється місяцями і днями, відбування виправних робіт - часом, протягом якого правопорушник працював і з його заробітку проводилося відрахування певних процентів у доход держави. Максимальний строк виправних робіт - 2 місяці. Правила обчислення строку відбування виправних робіт зазначені в ст. 323 КпАП.

Місцем відбування виправних робіт є місце постійної роботи порушника. Для більш ефективного виконання постанови про накладення цього виду адміністративного стягнення потрібен відповідний суб'єкт, що здійснює допомогу у досягненні мети, з якою накладається адміністративне стягнення. Таким суб'єктом є власник (уповноважений ним орган) підприємства, установи, організації, де порушник відбуває виправні роботи. Він отримує копію постанови, яку доводить до відома власника орган (посадова особа), що розглядав справу. З цього моменту на власника покладається обов'язок правильно і своєчасно відраховувати із заробітку порушника в доход держави певні суми, визначені постановою, і переказувати ці суми у встановленому порядку. Власник повинен контролювати поведінку порушника, його ставлення до роботи, ухилення від роботи. Вся інформація щодо порушника (кількість відпрацьованих днів, проведені відрахування, кількість пропущених робочих днів чи годин, причини пропуску, заохочення чи стягнення під час перебігу строку виконання постанови та інше) надається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом органам, що відають виконанням цього виду стягнення, тобто інспекцією з виправних робіт (орган Державного департаменту України з питань виконання покарань).