Стаття 327. Порядок відбування адміністративного арешту

Осіб, підданих адміністративному арешту, тримають під вартою в місцях, що їх визначають органи внутрішніх справ. При виконанні постанови про застосування адміністративного арешту арештовані піддаються особистому оглядові.

Строк адміністративного затримання зараховується до строку адміністративного арешту.

Відбування адміністративного арешту провадиться за правилами, встановленими законами України.

 

Коментар:

Адміністративний арешт установлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень Він призначаються тільки судом (суддею) на термін до 15 діб. Адміністративний арешт є найбільш суворим з видів адміністративних стягнень.

Постанова, винесена судом (суддею), виконується негайно після її винесення.-Особа, щодо якої накладено такий вид адміністративного стягнення, після винесення постанови доставляється працівником міліції в орган внутрішніх справ і тримається в спеціальному приймальнику для адміністративно арештованих протягом строку, визначеного постановою судді, в умовах спеціального режиму і здійснення заходів виховного і трудового впливу. Режим утримання адміністративно арештованих забезпечує їх ізоляцію, попередження втечі і здійснення ними нових правопорушень; застосування засобів виправлення і виховання (виховна робота і трудове використання), дотримання правил внутрішнього розпорядку спеціальних установ органів внутрішніх справ, призначених для утримання адміністративно арештованих; роздільне тримання залежно від статі і характеру вчиненого правопорушення. При виконанні постанови арештовані піддаються особистому огляду. Особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї самої статі. Про це робиться відповідний запис у протоколі.

Права і обов'язки адміністративно арештованих у період їх тримання в спеціальних установах органів внутрішніх справ регламентовані у Положенні про спеціальний приймальник при органах внутрішніх справ для тримання осіб, підданих адміністративному арешту. Адміністративно арештований має право:

- отримувати від керуючого та інспекторського складу спеціального приймальника інформацію про свої права та обов'язки, режим тримання, порядок подачі пропозицій, заяв і скарг; на особисту безпеку - під час тримання у спеціальному приймальнику, отримувати їжу, матеріально-побутове забезпечення з встановлених норм і медико-санітарного забезпечення згідно з чинним законодавством;

- при виникненні загрози життю, здоров'ю або загрози здійснення злочину проти особи арештованого зі сторони інших осіб, що тримаються у спеціальному приймальнику, - звертатися до посадових осіб з заявою про переведення до іншого приміщення (в цьому випадку посадова особа повинна прийняти негайні заходи з переведення арештованого в безпечне приміщення);

- звертатися з проханням про особистий прийом до керівництва спеціального приймальника, один раз протягом строку арешту користуватися телефоном з тривалістю розмови до трьох хвилин для зв'язку з родичами і близькими (окрім міжміських розмов);

- восьмигодинний сон у нічний час;

- мати спальне місце;

- користуватися власним одягом та взуттям відповідно до погодних умов, а також іншими речами та предметами, перелік та кількість яких визначаються правилами;

- користуватися настільними іграми, читати газети і журнали, слухати радіо у встановлений час до 22 години;

- відправляти релігійні обряди в приміщенні спеціального приймальника, мати релігійну літературу, предмет релігійного культу, дотримуючись встановлених правил, і не порушуючи прав інших арештованих;

- отримувати речові та продуктові передачі;

- користуватися щоденною прогулянкою не менше 1 години; Всі арештовані можуть використовуватись на фізичних роботах.

До строку адміністративного арешту зараховується строк адміністративного затримання. В загальному випадку адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більше як три години. В деяких випадках особи можуть бути затримані до розгляду справи суддею або начальником (заступником начальника) органа внутрішніх справ. Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту доставлення порушника для складення протоколу, а особи, яка була в стані сп'яніння, - з часу її витвереження.

При звільненні особи, що відбула адміністративний арешт, видається довідка про час перебування під арештом і про характер правопорушення, за вчинення якого на неї було накладено адміністративне стягнення. На підставі постанови судді органом внутрішніх справ оформлюється рахунок, що є виконавчим документом. Він обчислюється відповідно до порядку відрахування з арештованих витрат з їх утримання та харчування за час знаходження під арештом. Особа повинна добровільно оплатити його, в іншому випадку - рахунок направляється для виконання за місцем роботи арештованого.

Застосування адміністративного арешту не має наслідком судимості і не є підставою для звільнення з роботи, не перериває трудового стажу і інших обмежень, трудових прав арештованого. Під час знаходження під адміністративним арештом заробітна плата за місцем постійної роботи не виплачується.