Стаття 18. Поширення колективного договору на всіх працівників

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, установи, організації незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є обов'язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства, установи, організації.

Коментар:

1. Закон не допускає укладення на підприємствах кількох колективних договорів, яким би диференційованим не був трудовий колектив, у тому числі і за критерієм власності. Якщо трудовий колектив - єдиний, а колективний договір - один, природним є поширення колективного договору на всіх працівників підприємства. Справедливо розглядаючи колективний договір як локальний нормативний акт, закон оголошує його обов'язковим як для працівників, так і для власника. Визнання колективного договору обов'язковим для всіх працівників (в тому числі і для тих, що не приймали участі в зборах трудового колективу, на яких було схвалено колективний договір) не суперечить інтересам працівників, оскільки умови колективного договору не можуть покладати на працівників які-небудь обтяження на додаток до закону й угод (погіршувати становище працівників порівняно з законодавством).

2. Стаття, що коментується, не виключає укладення окремих колективних договорів між власником та найманими працівниками філій або інших відокремлених структурних підрозділів підприємств.