Стаття 55. Заборона роботи в нічний час

Забороняється залучення до роботи в нічний час:

1) вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (стаття 176);

2) осіб, молодших вісімнадцяти років (стаття 192);

3) інших категорій працівників, передбачених законодавством.

Робота жінок в нічний час не допускається, за винятком випадків, передбачених статтею 175 цього Кодексу. Робота інвалідів у нічний час допускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (стаття 172).

Коментар:

1. Заборона залучення до роботи в нічний час, що сформульована у частині першій коментованої статті, є прямою і безумовною. Її порушення може тягти не лише відповідальність посадових осіб підприємства у разі настання нещасного випадку під час роботи в нічний час, але і відповідальність посадових осіб на підставі ст. 41 КпАП і ст. 133 КК незалежно від настання шкідливих наслідків.

2. Що стосується заборони застосовувати працю жінок у нічний час, то вона, швидше за все, залишається декларативною. Ст. 135 Кодексу законів про працю із зазначеної заборони робить виняток для тих галузей народного господарства, де в цьому є особлива потреба і допускається як тимчасовий захід. Вже пройшло більше 30 років, як встановлено цей виняток. Тимчасовий захід перетворився ледве не в норму.