Стаття 59. Перерви між змінами

Тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід).

Призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється.

Коментар:

1. Оскільки при переході працівників з однієї зміни в іншу можливе порушення права працівників на відпочинок, стаття, що коментується встановлює, що тривалість перерви між змінами не може бути менше подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні. Взяті в дужки слова "включаючи і час перерви на обід" у частині першій ст. 59 КЗпП, на нашу думку, відносяться до слів "тривалість роботи в попередній зміні". Автори книги "Кодекс законів про працю Української РСР. Науково-практичний коментар" (Київ, Політвидав, 1976) вважали, що слова "включаючи і час перерви на обід" стосуються слів "тривалість перерви в роботі між змінами". Правило, що коментується, ускладнює перехід працівників з одної зміни в іншу. Тому такий перехід зазвичай здійснюється у дні, що слідують за вихідними днями.

2. З урахуванням частини першої ст. 59 КЗпП частина друга цієї статті спеціально забороняє найгрубіше можливе порушення вимог частини першої - призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд.