Стаття 173. Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров'я працівників

Шкода, заподіяна працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Коментар:

1. З 1 квітня 2001 р. введено у дію Закон "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності". З цього дня обов'язок виплати працівникам грошових сум в зв'язку з ушкодженням здоров'я на виробництві та професійним захворюванням перейшов до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань.

2. Формально ст. 173 із Кодексу законів про працю не вилучена. Слід очікувати, що Верховна Рада України внесе до Кодексу законів про працю зміни, пов'язані з фактичним зупиненням дії ст. 173 КЗпП.