Стаття 175. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час

Залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід.

Перелік цих галузей і видів робіт із зазначенням максимальних термінів застосування праці жінок у нічний час затверджується Кабінетом Міністрів України.

Зазначені у частині першій цієї статті обмеження не поширюються на жінок, які працюють на підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім'ї.

Коментар:

1. Частина перша статті, що коментується, спочатку декларує заборону праці жінок у нічний час. Потім формулює винятки з цієї загальної заборони. Межі дії цього винятку встановлюються за допомогою двох критеріїв. Перший з них позбавлений ознаки формальної визначеності: допускається застосування праці жінок у нічний час у тих галузях народного господарства, де це викликається особливою необхідністю. Мова йде про окремі галузі, отже, за відсутності галузевої обумовленості, за наявності обумовленості іншими (але не галузевими) факторами використання праці жінок у нічний час не є можливим. Ознака особливої необхідності, у будь-якому разі, покладає на власника обов'язок мотивувати рішення про застосування жіночої праці в нічний час вказівкою на те, у чому ця особлива необхідність виявляється.

Ще один критерій допустимості застосування праці жінок у нічний час - це застосування його як тимчасового заходу. Оскільки не зазначено конкретних ознак тимчасового характеру, практично застосовувати цей критерій дуже важко.

2. Частина друга ст. 175 КЗпП встановлює механізм надання ознаки формальної визначеності правилу частини першої тієї ж статті. Передбачено, що перелік галузей народного господарства, де допускається застосування праці жінок у нічний час, із зазначенням максимальних термінів застосування праці жінок у нічний час, затверджується Кабінетом Міністрів України. Однак до десятої річниці внесення до ст. 175 КЗпП зазначеного правила Кабінет Міністрів такий перелік не затвердив. Це дає підстави для висновку про те, що за наявності згоди сторін застосування праці жінок у нічний час допускається. Лише за відсутності згоди жінки власник не має права, в тому числі в порядку, що передбачений частиною третьою ст. 32 КЗпП, залучати жінок до роботи у нічний час.

Необхідно також враховувати більш жорсткі обмеження застосування праці в нічний час, що встановлені для окремих категорій жінок (ст. 176 КЗпП).

3. Обмеження на застосування праці жінок у нічний час не поширюється на фермерські господарства. Формулювання частини третьої ст. 175 КЗпП дозволяє поширити правило про обмеження використання праці жінок у нічний час на підприємство будь-якої організаційно-правової форми, у якому в силу фактичних обставин, що склалися, працівниками є лише члени однієї сім'ї. При цьому не має юридичного значення склад засновників підприємства. Члени однієї сім'ї - це особи, які спільно проживають і господарюють.