Стаття 177. Обмеження залучення жінок, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, до надурочних робіт і направлення їх у відрядження

Жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, не можуть залучатись до надурочних робіт або направлятись у відрядження без їх згоди.

Коментар:

1. Жінки, що мають дітей віком від 3 до 14 років або дітей-інвалідів, не можуть залучатися до надурочних робіт або направлятися у відрядження без їх згоди. Період від 3 до 14 років починається після дня, коли дитині виповнилося три роки і закінчується в день, коли дитині виповнюється 14 років (включаючи цей день). Під дітьми-інвалідами розуміються діти, щодо яких жінка є юридично оформленою матір'ю. Вживання в ст. 177 КЗпП слів "діти", "діти-інваліди" зовсім не означає, що в конкретної жінки повинно бути кілька дітей-інвалідів. Жінка має такі пільги, хоча б вона мала одну дитину в зазначеному віці або дитину-інваліда. Слова "діти", "діти-інваліди" вживаються в статті, що коментується, у множині тільки остільки, оскільки і слово "жінка" вживається в тому ж числі.

2. Ст. 1 Закону "Про охорону дитинства" визначає дитину як особу віком до 18 років (повноліття), якщо відповідно до закону, що застосовується до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше. Це визначення застосовується завжди, коли в Кодексі законів про працю вживається поняття "дитина" без конкретизації віку.