Стаття 217. Збереження заробітної плати на час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням

На час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням (статті 211, 213, 216 цього Кодексу) за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

Коментар:

1. Стаття, що коментується, поширюється на працівників, які поєднують роботу з навчанням у всіх видах навчальних закладів та аспірантурі. Ст. 216 КЗпП і ст. 15 Закону "Про відпустки" не відносять навчання в аспірантурі до категорії навчання у вищих закладах освіти. Проте, і в аспірантурі навчаються. Тому ст. 217 КЗпП поширюється й на осіб, які навчаються в аспірантурі.

2. Стаття 217 КЗпП поширюється на випадки надання відпусток у зв'язку з навчанням у всіх видах закладів освіти, однак не регулює порядок оплати днів звільнення від роботи, наданих таким особам (ст. 209, 218 КЗпП).

3. До внесення змін до Кодексу законів про працю Законом від 18 вересня 1998 р. стаття, що коментується, безпосередньо не визначала розмірів оплати часу додаткових відпусток, наданих у зв'язку з навчанням, а відсилала до спеціального законодавства. Однак межі оплати часу таких відпусток, які були встановлені Положенням про пільги для робітників та службовців, які поєднують роботу з навчанням у навчальних закладах (воно було затверджено постановою Ради Міністрів СРСР), не застосовувалися, оскільки встановлені вони були в карбованцях, тобто у валюті, що перестала бути в обігу в Україні. Нова редакція коментованої статті прямо передбачає оплату додаткових відпусток у зв'язку з навчанням у вищих закладах освіти та аспірантурі в розмірі середнього заробітку. Працівникам, які уклали трудовий договір про роботу за сумісництвом, оплата часу відпустки у зв'язку з навчанням прямо не передбачена. Також не передбачене надання відпустки без збереження заробітної плати на роботі за сумісництвом на період оплачуваної відпустки, пов'язаної з навчанням, яка надається за основним місцем роботи. Оскільки законодавством не передбачене інше, працівники-сумісники мають право на одержання додаткової оплачуваної відпустки у зв'язку з навчанням як за місцем основної роботи, так і за місцем роботи за сумісництвом.

4. Обчислення середньої заробітної плати за період додаткової відпустки, у зв'язку з навчанням, провадиться за загальними правилами, встановленими Порядком обчислення середньої заробітної плати.

Хоча святкові і неробочі дні включаються в рахунок днів додаткової оплачуваної відпустки у зв'язку з навчанням, все-таки відповідно до загального правила абзацу другого п. 7 Порядку обчислення середньої заробітної плати вони не оплачуються.

Наведемо пов'язаний з цим приклад. На період підготовки та захисту дипломного проекту працівникові надається відпустка з 4 березня по 3 липня 2003 р. Це буде складати рівно 4 місяці, як і встановлено п. 4 частини першої ст. 216 КЗпП. Для визначення суми заробітної плати, яка повинна бути виплачена за період відпустки у зв'язку з навчанням береться заробітна плата, нарахована (тобто до усіх видів відрахувань) за період з 1 березня 2002 р. по 28 лютого 2003 р. Сума нарахованої заробітної плати за цей період склала 4359 грн. 46 коп. У періоді з 1 березня 2002 р. по 28 лютого 2003 р. міститься 365 днів. Для обчислення середньоденної заробітної плати суму 4359 грн. 46 коп. варто поділити на 354 (365 днів за винятком одинадцяти святкових і неробочих днів). Середньоденний заробіток визначається як частка від такого ділення і складає 12 грн. 31 коп. Цю суму належить помножити на кількість днів відпустки (122) за винятком святкових і неробочих днів (7). За час відпустки нараховується заробітна плата 1415 грн. 65 коп. (12 грн. 31 коп. х 115 днів). Сума, яка підлягає виплаті, визначається після утримання податку на доходи громадян та зборів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Аналогічний порядок діє щодо всіх додаткових відпусток у зв'язку з навчанням.

5. Заробітна плата за час додаткової оплачуваної відпустки, яка надається у зв'язку з навчанням без відриву від виробництва, виплачується відповідно до загального правила ст. 21 Закону "Про відпустки" не пізніше трьох днів до початку відпустки.

6. Якщо за період відпустки працівник не зміг скласти іспити, заліки або виконати інші передбачені навчальним планом роботи, відрахування із заробітку працівника раніше виплачених грошових сум не можуть провадитися. У той же час додатково оплачувана відпустка має суворо цільове призначення. Тому, наприклад, у випадках захисту дипломного проекту (роботи) до закінчення встановленого строку додаткової відпустки працівник зобов'язаний вийти на роботу наступного дня після захисту (негайно або з урахуванням можливості виїхати до місця роботи). Порушення цього обов'язку є підставою для застосування до працівника дисциплінарного стягнення. Однак, стягнути з працівника суму, виплачену йому за період відпустки і в цьому випадку не можна: для цього немає правової підстави. Більш того, навіть за умови нецільового використання додаткової відпустки, наданої у зв'язку з навчанням без відриву від виробництва, застосовувати до працівника заходи дисциплінарного стягнення можливо, але стягнути суму, виплачену за час відпустки, не можна (крім випадків повідомлення працівником неправдивих даних, коли стягнення може проводитися відповідно до ст. 127 КЗпП із застосуванням за аналогією ст. 239 КЗпП).