Стаття 227. Порядок прийняття рішень комісією по трудових спорах

Комісія по трудових спорах приймає рішення більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У рішенні зазначаються: повне найменування підприємства, установи, організації, прізвище, ім'я та по батькові працівника, який звернувся до комісії, або його представника, дата звернення до комісії і дата розгляду спору, суть спору, прізвища членів комісії, власника або представників уповноваженого ним органу, результати голосування і мотивоване рішення комісії.

Копії рішення комісії у триденний строк вручаються працівникові, власникові або уповноваженому ним органу.

Коментар:

1. Комісія по трудових спорах приймає рішення більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. Так, якщо до складу комісії обрано 9 чоловік, мінімальна кількість членів комісії, за участю яких комісія правомочна приймати рішення (кворум), складає 6 чоловік. Для прийняття рішення в цьому випадку необхідно, щоб за нього проголосувало не менше 4 чоловік.

2. У протоколі робиться запис про прийняття рішення. Саме ж рішення комісії по трудових спорах оформляється у вигляді окремого документа, вимоги до якого викладені в частині другій статті, що коментується.

3. Порушення строку вручення працівникові (заявникові) копії рішення комісії по трудових спорах відповідно відсуває початок перебігу строку на оскарження працівником чи власником рішення комісії.