Стаття 229. Строк виконання рішення комісії по трудових спорах

Рішення комісії по трудових спорах підлягає виконанню власником або уповноваженим ним органом у триденний строк по закінченні десяти днів, передбачених на їх оскарження (стаття 228), за винятком випадків, передбачених частиною п'ятою статті 235 цього Кодексу.

Коментар:

1. Протягом трьох днів після закінчення десятиденного строку на оскарження рішення комісії по трудових спорах воно повинне бути виконано. Якщо рішення комісії оскаржене до суду, воно не підлягає виконанню до винесення судом рішення про залишення в силі рішення комісії по трудових спорах і набуття законної сили цим рішенням, природно, якщо суд не скасує його. Рішення про поновлення на роботі, прийняте комісією по трудових спорах у зв'язку з незаконним переведенням працівника на іншу роботу, підлягає негайному виконанню (частина п'ята ст. 235 КЗпП).