Стаття 252(7). Розподіл колективного заробітку у бригаді із застосуванням коефіцієнта трудової участі

Колектив бригади може розподіляти колективний заробіток із застосуванням коефіцієнта трудової участі. Коефіцієнти членам бригади затверджуються колективом бригади за поданням бригадира (ради бригади).

При застосуванні коефіцієнта трудової участі заробітна плата працівника не може бути нижчою від встановленого державою мінімального розміру (стаття 95).

Коментар:

1. Стаття, що коментується, визначає порядок розподілу колективного заробітку бригади з застосуванням коефіцієнту трудової участі. У кінцевому рахунку коефіцієнт трудової участі кожному члену бригади затверджує колектив бригади, але рекомендацію з цього питання колективу бригади надає бригадир (рада бригади).

2. Відповідно до ст. 3 Закону "Про оплату праці" держава гарантує мінімальну заробітну плату лише за умови виконання норм робочого часу і встановленого нормою праці обсягу робіт. Стаття, що коментується, прямо не вказує на те, що під час розподілу колективного заробітку з застосуванням коефіцієнту трудової участі мінімальна заробітна плата гарантується лише при виконанні норм робочого часу і норм, що регулюють інтенсивність праці. Але відсутність такого зазначення не означає, що частина друга ст. 2527 КЗпП гарантує мінімальну заробітну плату незалежно від виконання працівником встановленої норми праці. Ст. 2527 КЗпП не виключає чинності частини першої ст. 95 КЗпП і частини першої ст. 3 Закону "Про оплату праці".