Стаття 29. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері навколишнього природного середовища, у сфері лісових відносин

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері навколишнього природного середовища, у сфері лісових відносин:
 

1) забезпечує формування державної політики у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів як складової частини державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

{ Пункт 1 частини першої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
 

 2) здійснює державне управління, регулювання у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів як складової частини заходів з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;{ Пункт 3 частини першої статті 29 виключено на підставі Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }

 

4) координує здійснення органами виконавчої влади заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
 

5) бере участь у розробленні загальнодержавних, державних і регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів;{ Пункт 6 частини першої статті 29 виключено на підставі Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }

 

7) затверджує в установленому порядку нормативи використання лісових ресурсів;
 

8) погоджує нормативно-правові акти з ведення лісового господарства;
 

9) організовує проведення екологічної експертизи щодо впливу промислових та інших об'єктів, хімічних речовин на ліси, затверджує переліки пестицидів, дозволених для застосування в лісах, установлює регламенти їх застосування;

 

{ Пункт 10 частини першої статті 29 виключено на підставі Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
 

{ Пункт 11 частини першої статті 29 виключено на підставі Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
 

{ Пункт 12 частини першої статті 29 виключено на підставі Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }

{ Пункт 13 частини першої статті 29 виключено на підставі Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }

 

14) вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України.

{ Пункт 14 частини першої статті 29 в редакції Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }

{ Частину другу статті 29 виключено на підставі Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }