Стаття 343. Спеціальні звання

343.1. Посадовим особам органів державної податкової служби присвоюються спеціальні звання:

головний державний радник податкової служби;

державний радник податкової служби I рангу;

державний радник податкової служби II рангу;

державний радник податкової служби III рангу;

радник податкової служби I рангу;

радник податкової служби II рангу;

радник податкової служби III рангу;

інспектор податкової служби I рангу;

інспектор податкової служби II рангу;

інспектор податкової служби III рангу.

343.2. Положення про спеціальні звання та порядок їх присвоєння, співвідношення з рангами державних службовців, розмір надбавок за спеціальне звання затверджуються Кабінетом Міністрів України.

(абзац перший пункту 343.2 статті 343 про встановлення співвідношення спеціальних звань посадових осіб органів державної податкової служби з рангами державних службовців набирає чинності з 01.01.2013 р., але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про державну службу" згідно із Законом України від 05.07.2012 р. N 5083-VI)

 

У разі присвоєння посадовій особі спеціального звання відповідно до пункту 343.1 цієї статті надбавка за ранг державного службовця не виплачується.

343.3. Спеціальні звання податкової служби присвоюються довічно. Позбавлення спеціальних звань здійснюється виключно за вироком суду у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.