Стаття 18. Податкові агенти

18.1. Податковим агентом визнається особа, на яку цим Кодексом покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків.

18.2. Податкові агенти прирівнюються до платників податку і мають права та виконують обов'язки, встановлені цим Кодексом для платників податків.

 

Коментар:

 

1. В коментованій статті наведено загальну характеристику одного із суб'єктів податкових правовідносин - податкового агента.

Слід відмітити, що ст. 18 перелічено лише основні обов'язки податкового агента без прив'язки їх до конкретного виду податку. До таких обов'язків належать:

a) обчислення податку;

b) утримання податку з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику;

c) перерахування податків до відповідного бюджету.

Податковий агент є носієм податкових обов'язків, пов'язаних з утриманням та перерахування податку до бюджету.

2. Якщо законодавець передбачив, що при справлянні того чи іншого податку (збору) учасником податкових правовідносин є податковий агент, то він є, по-перше, обов'язковим учасником правовідносин по справлянню даного податку, а по-друге, ті обов'язки, які покладено на податкового агента, інша особа, навіть платник податку, виконати не може, оскільки це виключно обов'язки податкового агента. І хоча в ст. 18 ПК податкового агента прирівнено за правами та обов'язками до платника податку, все ж, якщо проаналізувати ці права та обов'язки, то за своїм складом обов'язки податкового агента відмінні від обов'язків платника податку.

Однак з метою застосування на практиці норм ПК слід виходити з концепції ПК і розглядати податкового агента як різновид платника податку з його особливими правами та обов'язками.

Якщо аналізувати повноваження податкового агента з позицій теорії податкового права, то вони відповідають статусу такого учасника податкових правовідносин, як "представник платника податку", який у своїй діяльності реалізує податкові обов'язки, покладені виключно на нього, а не на платника.

3. Обов'язки податкового агента можна поділи на: 1) загальні та 2) спеціальні.

Загальні обов'язкиподаткового агента не залежать від виду об'єкта оподаткування та джерел оподатковуваного доходу. Тобто, це обов'язки, які мають бути притаманними агенту платника будь-якого обов'язкового платежу. Спеціальні - це особливі обов'язки, пов'язані із специфікою нарахування та утримання того чи іншого виду податку чи іншого обов'язкового платежу.

Аналіз норм ПК свідчить, що участь податкового агента як обов'язкового суб'єкта податкових правовідносин передбачена при справлянні наступних платежів:

1) податок на доходи фізичних осіб - ст. 168 ПК. Так, відповідно до п. 168.1 ст. 168 ПК податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ПК.

2) екологічний податок - ст. 241 ПК. Відповідно до п. 241.1 ст. 241 податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива, утримується і сплачується до бюджету податковими агентами під час реалізації такого палива.

3) туристичний збір - ст. 268. Відповідно до п. 268.5 ст. 268 ПК податковими агентами при справлянні туристичного збору можуть бути: адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інших закладів готельного типу, санаторно-курортних закладів, квартирно-посередницькі організації, юридичні або фізичні особи - підприємці, які уповноважуються сільською, селищною або міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.