Стаття 29. Обчислення суми податку

29.1. Обчислення суми податку здійснюється шляхом множення бази оподаткування на ставку податку із/без застосуванням відповідних коефіцієнтів.

29.2. Специфічні ставки, фіксовані ставки та показники, встановлені цим Кодексом у вартісному вимірі, підлягають індексації в порядку, визначеному цим Кодексом.

 

Коментар:

 

 

1. Коментована стаття містить загальну норму щодо обчислення суми податку.

"Порядок обчислення податку" - це обов'язковий елемент в структурі кожного податку (відповідно до пп. 7.1.5 п. 7.1 ст. 7 ПК).

В кожному розділі ПК, присвяченому справлянню того чи іншого виду податку, містяться норми, які регулюють обчислення даного конкретного виду податку, та акцентується увагу на особливостях такого обчислення.

2. В п. 29.1 ст. 29 ПК закріплено загальне правило обчислення податків, а саме - ставка податку (див. коментар до ст. 25 ПК) множиться на базу оподаткування (одиницю виміру бази оподаткування - див. коментар до ст. 23 та ст. 24 ПК) та у випадках, прямо передбачених в ПК, застосовуються коригуючі коефіцієнти.

При обчисленні податку у випадках, передбачених в ПК, можуть застосовуватись наступні коригуючі коефіцієнти, як:

- коефіцієнт підвищення;

- коефіцієнт пониження.

3. Застосування коригуючих коефіцієнтів здійснюється при обчисленні наступних видів податків (зборів):

п. 246.5 ст. 246 ПК - при сплаті екологічного податку коефіцієнт застосовується до ставки податку в залежності від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі;

п. 247.2 ст. 247 ПК - при сплаті екологічного податку коефіцієнт встановлено для експлуатуючих організацій ядерних установок (атомних електростанцій) залежно від активності радіоактивних відходів;

ст. 259 ПК - при обчисленні рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

п. 263.10 ст. 263 ПК - при обчисленні плати за користування надрами для видобування корисних копалин до ставок застосовуються коефіцієнти, які визначаються від виду корисної копалини та умов її видобування;

ст. 275 ПК - при обчисленні земельного податку коефіцієнти застосовуються до ставок податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

п. 276.3 ст. 276 ПК - при обчисленні земельного податку за земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об'єктах історико-культурного призначення, використання яких не пов'язано із функціональним призначенням цих територій та об'єктів.

4. Законодавець в п. 29.2 коментованої статті зазначає, що у випадках, прямо передбачених ПК, при обчисленні податку може застосовуватися індексація ставок, виражених у фіксованій сумі, інших показників, виражених у вартісному вимірі. Індексація податку - це застосування до ставки податку чи бази оподаткування коефіцієнту індексації, розрахованого, виходячи із індексу споживчих цін за попередній рік (чи за інший, встановлений в ПК, період) в порядку, визначеному в ПК.

Поняття "індекс споживчих цін" розкривається в Законі України "Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.91 р. N 1282-XII. Відповідно до ст. 1 вказаного Закону індекс споживчих цін - це показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання.

Індексація застосовується, наприклад, при обчисленні плати за землю. Відповідно до ст. 289 ПК передбачено проведення індексації нормативної грошової оцінки землі, яка є базою оподаткування для земельного податку.