Стаття 38. Виконання податкового обов'язку

38.1. Виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк.

38.2. Сплата податку та збору здійснюється платником податку безпосередньо, а у випадках, передбачених податковим законодавством, - податковим агентом, або представником платника податку.

38.3. Спосіб, порядок та строки виконання податкового обов'язку встановлюються цим Кодексом та законами з питань митної справи.

 

Коментар:

 

Відповідно до ст. 36 ПК до податкового обов'язку віднесено обов'язок платника щодо:

1) обчислення податку;

2) подання в межах встановлених законодавством граничних строків податкових декларацій до контролюючих органів;

3) сплата податків в порядку, встановленому ПК, або в законах з питань митної справи.

В коментованій статті податковий обов'язок обмежено лише сплатою податку. Відповідно до ст. 38 податковий обов'язок вважається виконаним при умові, що:

1) його сплачено в повному обсязі (обчислення податку здійснюється відповідно до вимог ст. 29 ПК "Обчислення суми податку");

2) сплату податку здійснено в строки, визначені в ПК. В ст. 31 ПК "Строк сплати податку та збору" закріплено загальне поняття строку сплати податку. Для дотримання строків сплати податку необхідно враховувати і вимоги ст. 57 ПК "Строки сплати податкового зобов'язання".

Що стосується конкретного податку, який повинен сплатити платник, обчислення його розміру та визначення строків його сплати закріплено у відповідному Розділі ПК, де врегульовано справляння даного виду податку (збору).

В п. 38.2 коментованої статті продубльовано п. 36.4 ст. 36 "Податковий обов'язок". Законодавець надає право платнику або виконати податковий обов'язок самостійно, або за допомогою законного чи уповноваженого представника платника податку, чи податкового агента. Податковий агент вступає в податкові правовідносини щодо виконання податкового обов'язку лише у випадках, прямо передбачених в ПК (див. коментар до ст. 18 ПК). Законні представники фізичної особи - платника податку при виконанні податкового обов'язку платника податку повинні дотримуватися вимог ст. 99 ПК.

На жаль, законодавець не розкриває поняття "момент виконання податкового обов'язку". Та не дає відповіді, чи вважається виконаний платником податковий обов'язок, якщо податок ним сплачено вчасно, в строки, визначені в ПК, однак установа банку, порушивши Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", не здійснила переказ коштів до бюджету. Відповідно до п. 129.6 ст. 129 ПК платник звільняється від відповідальності, до нього не застосовуються штрафні санкції та пеня. Однак відкритим залишається питання щодо обов'язку сплати суми нарахованого податку.