Стаття 55. Скасування рішень контролюючих органів

55.1. Податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов'язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства.

Абзац другий виключено.

55.2. Контролюючими органами вищого рівня є:

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, - для органів державної податкової служби, які йому підпорядковуються;

органи державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони) - для державних податкових інспекцій, які їм підпорядковуються;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, - для інших митних органів.

 

Коментар:

 

Коментованою статтею передбачено загальні засади адміністративного оскарження рішень контролюючих органів та їх скасування.

Будь-які рішення контролюючих органів (у тому числі, податкові повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов'язання платника податків) можуть бути оскаржені. Згідно з ПКУ рішення контролюючих органів можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку (див. коментар до ст. 56 ПКУ).

Процедура адміністративного оскарження рішень органів державної податкової служби є дворівневою. Контролюючими органами вищого рівня є:

Державна податкова адміністрація України - для державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які у свою чергу є контролюючими органами вищого рівня для державних податкових інспекцій;

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи - для інших митних органів.

Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи є Державна митна служба України (див. Положення про Державну митну службу України, затверджене Указом Президента України N 582/2011 від 12.05.2011 р.). Іншими митними органами є регіональні митниці та митниці (див. ст. 12 Митного кодексу України).

Рішення контролюючого органу, яке не відповідає законодавству, підлягає скасуванню контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках, передбачених ПКУ.