Стаття 112. Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності

112.1. Притягнення до фінансової відповідальності платників податків за порушення законів з питань оподаткування, іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не звільняє їх посадових осіб за наявності відповідних підстав від притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності.

 

Коментар:

 

1. Ця стаття Кодексу встановлює можливість одночасного застосування фінансової, кримінальної або адміністративної відповідальності. Одночасно можуть застосовуватись фінансова та кримінальна або фінансова та адміністративна відповідальність. Таке правило цілком відповідає нормі частини другої статті 9 КУпАП, згідно з якою адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені КУпАП, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

2. Платниками податку відповідно до ст. 15 ПКУ є фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи. Попри формулювання статті 112 Кодексу очевидно, що вона розповсюджується не на всіх платників податків, а виключно на юридичні особи та їх відокремлені підрозділи. Адже важко собі уявити посадову особу фізичною особою - платником податку. 

Таким чином ця стаття передбачає можливість одночасного застосування фінансової відповідальності до юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, а також адміністративної або кримінальної відповідальності до їх посадових осіб. Законодавець не дає визначення посадових осіб платників податків. Однак, можна припустити, що ними є працівники, до службових повноважень яких відноситься виконання чи контроль за виконанням певних правил, невиконання або неналежне виконання яких є податковим правопорушенням.