Стаття 122. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою - підприємцем

122.1. Несплата (неперерахування) фізичною особою - платником єдиного податку, визначеною підпунктами 1 і 2 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, авансових внесків єдиного податку в порядку та у строки, визначені цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку відповідно до цього Кодексу.

 

Коментар:

 

1. Об'єктом цього правопорушення є правовідносини щодо сплати фізичними особами - підприємцями, які використовують єдину систему оподаткування, єдиного податку.

Особливості справляння єдиного податку визначені Підрозділом 8 Розділ XX "Перехідні положення" Кодексу. З 1 січня 2011 року до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування суб'єктів малого підприємництва застосовується Указ Президента України від 3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (з наступними змінами) з урахуванням особливостей, визначених в Кодексі.

Суб'єктом правопорушення, передбаченого статтею 122 Кодексу, є платник податку - фізична особа, яка обрала спрощену систему оподаткування, що підтверджується отриманням свідоцтва встановленого зразка.

Об'єктивну сторону цього порушення становить бездіяльність, яка проявляється в несплаті (неперерахуванні) сум єдиного податку в порядку та у строки, визначені законодавством, а саме - Указом Президента України 7 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 3 липня 1998 року N 727.

Попри те, що коментована стаття не містить такої ознаки об'єктивної сторони правопорушення, як сплата в неповному обсязі, очевидно, що податкові органи будуть застосовувати штраф, передбачений цією статтею, і в таких випадках, прирівнюючи неповну сплату до порушення порядку сплати.

Встановлення ставок єдиного податку відноситься п. 12.4 Кодексу до повноважень сільських, селищних, міських рад.

Штраф за таке правопорушення встановлюється у розмірі 50 відсотків ставок податку, встановлених для фізичних осіб - платників єдиного податку, визначених законодавчим актом. Оскільки ставки податку залежать від виду діяльності платника, то і базою обрахування штрафу є розмір єдиного податку, встановлений для тих видів підприємницької діяльності, які виконує платник відповідно до виданого йому свідоцтва про сплату єдиного податку. Виходячи із формулювання санкції цієї статті, для цілей обрахування штрафу немає значення, чи здійснював платник хоча б один з таких видів діяльності або ж чи займався він підприємницькою діяльністю взагалі.