Стаття 155. Особливості оподаткування виробників сільськогосподарської продукції

Підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, визначеної статтею 209 цього Кодексу, сплачують податок у порядку і в розмірах, передбачених цим розділом, за підсумками звітного податкового року.

Підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, подають декларацію з податку у строки, визначені законом для річного податкового періоду.

Сума нарахованого податку зменшується на суму податку на землю, що використовується в сільськогосподарському виробничому обороті.

Для цілей оподаткування до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує 50 відсотків загальної суми доходу.

Дія абзацу першого цієї статті не поширюється на підприємства, основною діяльністю яких є виробництво та/або продаж продукції квітково-декоративного рослинництва, дикорослих рослин, диких тварин і птахів, риби (крім риби, виловленої в річках та закритих водоймах), хутряних товарів, лікеро-горілчаних виробів, пива, вина й виноматеріалів (крім виноматеріалів, що продаються для подальшої переробки), які оподатковуються в загальному порядку.

 

 

Коментар:

 

Платниками податку на прибуток підприємств є також сільськогосподарські підприємства. Норми ст. 155 регулюють сплату податку на прибуток підприємств тими сільськогосподарськими підприємствами, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, визначеної ст. 209 ПКУ. Слід підкреслити, що мова йде не виключно про сільськогосподарські підприємства, а про ті підприємства, які переважно займаються виробництвом сільськогосподарської продукції. З метою визначення підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, статтею 155 встановлена кваліфікуюча ознака: до них належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує 50 відсотків загальної суми доходу, тобто переважну більшість їх продукції. В протилежному випадку ці підприємства оподатковуються у загальному порядку.

Згідно п. 209.7 ПКУ "сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у товарних групах 1 - 24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно з УКТ ЗЕД, та послуги, які отримані в результаті здійснення діяльності, на яку відповідно до пункту 209.17 цієї статті поширюється дія спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються), а послуги надаються, безпосередньо платником податку - суб'єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів/послуг у інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником".

Перелік сільськогосподарської продукції приводиться у статті 209 ПКУ, а до числа товарів, зазначених у товарних групах 1 - 24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно з УКТ ЗЕД, відносяться, наприклад, шкури необроблені великої рогатої худоби або тварин родини конячих, сировина хутрова, норки, лисиці, інші хутра.

Такі підприємства сплачують податок у порядку і в розмірах, передбачених розділом III ПКУ, за підсумками звітного податкового року, і подають декларацію з податку у строки, визначені законом для річного податкового періоду. При цьому сума вже нарахованого податку зменшується на суму податку на землю, що використовується в сільськогосподарському виробничому обороті. Слід також врахувати, що згідно пп. 152.9.1 звітний податковий період починається з першого календарного дня податкового періоду і закінчується останнім календарним днем податкового періоду, крім виробників сільськогосподарської продукції, визначених статтею 155 цього розділу, для яких річний податковий період починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

Ці положення не поширюється на підприємства, основною діяльністю яких є виробництво та/або продаж продукції квітково-декоративного рослинництва, дикорослих рослин, диких тварин і птахів, риби (крім риби, виловленої в річках та закритих водоймах), хутряних товарів, лікеро-горілчаних виробів, пива, вина й виноматеріалів (крім виноматеріалів, що продаються для подальшої переробки) - такі підприємства оподатковуються в загальному порядку.