Стаття 163. Об'єкт оподаткування

163.1. Об'єктом оподаткування резидента є:

163.1.1. загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

163.1.2. доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);

163.1.3. іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

163.2. Об'єктом оподаткування нерезидента є:

163.2.1. загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні;

163.2.2. доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

 

Коментар:

 

1. Об'єкт оподаткування становлять доходи, отримані платником податку на доходи фізичних осіб. Відповідно до підпункту 14.1.56 пункту 14.1 статті 14 ПК доходом визнається загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами.

2. В залежності від статусу платника податку на доходи фізичних осіб розрізняють наступні об'єкти оподаткування:

1) об'єкт оподаткування резидента;

2) об'єкт оподаткування нерезидента.

Виходячи з періоду оподаткування та видів доходу, що підлягають оподаткуванню, розрізняють:

- загальний місячний оподатковуваний доход;

- загальний річний оподатковуваний доход (вказані поняття розкрито в коментарі до ст. 164 ПК).

3. При оподаткуванні резидента (визначення поняття "резидент" див. в коментарі до ст. 162 ПК) об'єкт оподаткування формується з урахуванням доходів, з джерелом походження в Україні, та іноземних доходів (доходи, отримані з джерел за межами України).

Визначення складових об'єкта оподаткування резидента, запропоноване законодавцем в п. 163.1 статті 163 ПК, є не досить коректним. Іноземні доходи названі в даній статті ПК як самостійний вид доходів та виокремлені з загального річного оподатковуваного доходу. Таке твердження не відповідає змісту підпункту 164.1.3 пункту 164.1 статті 164 ПК, де міститься визначення поняття "загальний річний оподатковуваний дохід", складовою якого є іноземні доходи. Зокрема, зазначається, що загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року, доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської, та доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Резидент, який протягом року отримав іноземні доходи, зобов'язаний подати річну податкову декларацію (відповідно до підпункту 170.11.1 пункту 170.1 ст. 170 ПК).

4. При оподаткуванні нерезидента, об'єкт оподаткування формується лише з доходів з джерелом походження з України.

Дохід з джерелом їх походження в Україні, відповідно до підпункту 14.1.54 пункту 14.1 статті 14 ПК, - будь-який дохід, отриманий платником податку у тому числі від будь-яких видів діяльності на території України, її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді:

процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України (відповідно до п. 1 Розділу XIX "Прикінцеві положення" норма щодо оподаткування процентів набирає чинності з 1 січня 2015 року);

доходів від продажу рухомого та нерухомого майна;

спадщини, подарунків, виграшів, призів;

заробітної плати, інших виплат та винагород, виплачених відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору;

доходів від зайняття підприємницькою та незалежною професійною діяльністю, інші доходи.

Доходом, отриманим з джерел за межами України, відповідно до підпункту 14.1.55 пункту 14.1 статті 14, є будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами, від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України, доходи від продажу майна, розташованого за межами України; інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, непідконтрольних митним органам.