Стаття 166. Податкова знижка

166.1. Право платника податку на податкову знижку.

166.1.1. Платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року;

166.1.2. підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

166.2. Документальне підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки.

166.2.1. До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання);

166.2.2. оригінали зазначених у підпункті 166.2.1 цього пункту документів не надсилаються органу державної податкової служби, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого цим Кодексом.

166.3. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки.

Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу, такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати:

166.3.1. частину суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до статті 175 цього Кодексу;

166.3.2. суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передачі таких коштів та майна, у розмірі, що не перевищує 4 відсотки суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року;

166.3.3. суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року;

166.3.4. суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів), а також суму коштів, сплачених платником податку, визнаного в установленому порядку інвалідом, на користь протезно-ортопедичних підприємств, реабілітаційних установ для компенсації вартості платних послуг з реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, наданих такому платнику податку або його дитині-інваліду у розмірах, що не перекриваються виплатами з фондів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, крім:

а) косметичного лікування або косметичної хірургії, включаючи косметичне протезування, не пов'язаних з медичними показаннями, водолікування та геліотерапії, не пов'язаних з лікуванням хронічних захворювань;

б) протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики;

в) абортів (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями або коли вагітність стала наслідком зґвалтування);

г) операцій із зміни статі;

ґ) лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких є побутове зараження або зґвалтування);

д) лікування тютюнової чи алкогольної залежності;

е) придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплати вартості медичних послуг, які не включено до переліку життєво необхідних, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

166.3.5. суму витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю - суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу;

б) при страхуванні члена сім'ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім'ї чи за їх сукупністю - 50 відсотків суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім'ї;

166.3.6. суму витрат платника податку на:

оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік;

оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;

166.3.7. суму коштів, сплачених платником податку у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива;

166.3.8. суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.

166.4. Обмеження права на нарахування податкової знижки.

166.4.1. Податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту - фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті;

166.4.2. загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу;

166.4.3. якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

166.5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, провадить безоплатні роз'яснення порядку документального підтвердження прав на податкову знижку та подання податкової декларації, у тому числі шляхом проведення відповідних навчань, семінарів тощо, забезпечує безоплатне надання бланків податкових декларацій з цього податку, інших розрахунків, передбачених цим розділом, податковими органами за першим запитом платника цього податку.

 

Коментар:

 

1. Податкова знижка є різновидом пільг, якими може скористатись платник податку на доходи фізичних осіб. До 1 січня 2011 року податкова знижка застосовувалась під назвою "податковий кредит".

Податкова знижка - це право платника зменшити загальний річний оподатковуваний доход на суму витрат, понесених протягом календарного року в зв'язку із здійсненням платником податку діяльності за чітко окресленими в ст. 166 ПК напрямками.

2. Право скористатись податковою знижкою виникає у платника по закінченні звітного податкового року. Тобто витрати, понесені в 2011 році, зможуть бути заявлені платником до податкової знижки лише в 2012 році.

Платник податку, який бажає скористатись податковою знижкою, заявляє про своє бажання шляхом подання податкової декларації за минулий календарний рік (до 1 травня року, наступного за звітним, в якому понесені витрати - відповідно до підпункту 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 ПК).

До податкової знижки дозволяється включати фактично понесені витрати. Платник повинен надати документальні докази здійснених витрат. Зокрема, законодавець вказує на обов'язок надання відповідних платіжних та розрахункових документів, в яких обов'язково мають бути відображені:

а) вартість таких послуг (товарів, робіт);

б) строк їх надання (продажу, виконання).

Оригінали зазначених документів повинні зберігатись платником протягом 1095 днів.

3. В коментованій статті міститься вичерпний перелік витрат, які дозволяється віднести на податкову знижку:

1) частину сплачених платником процентів за іпотечним кредитом. При включенні до податкової знижки сплачених за іпотечним кредитом процентів, платник податків має право віднести до податкової знижки і проценти, сплачені за кредити, видані та повернуті в іноземній валюті. Порядок отримання знижки за вказаною підставою деталізовано в ст. 175 ПК;

2) суми пожертвувань, благодійних внесків неприбутковим організаціям (в сумі, що не перевищує 4 відсотків загального оподаткованого доходу платника за звітний рік). Враховуються лише суми, надані неприбутковим організаціям включеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ;

3) оплата навчання в закладах середньої професійної освіти або вищої освіти;

4) вартість послуг з лікування, сплачених на користь закладів охорони здоров'я. Податкова знижка за вказаною підставою буде надаватись з часу набуття чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне медичне соціальне страхування" (з 1 січня року, наступного за роком, в якому такий закон набере чинності). Таке обмеження закріплено в п. 1 розділу XIX "Прикінцеві положення"1;

5) суми страхових (пенсійних) внесків сплачених страхувальнику - резиденту, до недержавного пенсійного фонду, до банку за договором довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом; внески на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління;

6) витрати щодо оплати допоміжних репродуктивних технологій;

7) витрати з оплати державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини (включаючи суми сплаченого державного мита);

8) витрати по переобладнанню транспортного засобу, що є власністю платника податку, з використанням біопалива;

9) витрати по сплаті видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом.

____________
1 На сьогодні такий Закон в Україні ще не прийнято.

При зверненні до податкових органів щодо отримання податкової знижки платнику податків необхідно враховувати наступні умови:

• податкова знижка надається на підставі поданої платником податку річної податкової декларації;

• на майбутні звітні періоди податкова знижка не переноситься;

• витрати, які можна включити до податкової знижки, повинні бути здійснені виключно на користь резидента;

• здійснені платником податку витрати повинні бути документально підтвердженими;

• право на податкову знижку має виключно резидент (див. коментар до статті 162 ПК);

• до складу податкової знижки включається не вся сума понесених платником податків витрат, а тільки частина з урахуванням умов та обмежень, встановлених для кожного виду витрат;

• сума податкової знижки не може перевищувати суми заробітної плати, отриманої платником податку протягом звітного року. При цьому потрібно враховувати, що мова йде не про усю суму нарахованої платнику заробітної плати. При розрахунку податкової знижки враховується лише оподатковувана частина заробітної плати. Розрахунок цієї суми здійснюється наступним чином:

оподатковувана частина заробітної плати = заробітна плата - сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Закон України від 8 липня 2010 р. "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування") - внески до Накопичувального фонду (будуть враховуватись після прийняття відповідних законодавчих актів щодо Накопичувального фонду) - обов'язкові страхові внески до недержавного пенсійного фонду (у випадках, передбачених законом, якщо внески сплачувались за рахунок заробітної плати працівника) - податкова соціальна пільга (нарахована відповідно до вимог ст. 169 ПК).

4. При включенні до податкової знижки витрат у вигляді сплачених платником процентів за іпотечним кредитом виходять із наступного: а) право на податкову знижку виникає у випадку, якщо за рахунок іпотечного кредиту будується або придбаватиметься житловий будинок (квартира), визначений платником податків як основне місце його проживання; б) податкова знижка надається за одним іпотечним кредитом протягом 10 послідовних років, починаючи або з року придбання житла, або з року, в якому побудоване житло перейшло у власність платника податку; в) податкова знижка формується із урахуванням спеціального коефіцієнта, визначеного в пункті 175.3 статті 175 ПК.

5. Якщо мова іде про такий вид витрат, як пожертвування та благодійні внески,то до складу податкової знижки включається:

а) пожертвування та внески, зроблені на користь неприбуткової організації, включеної до Реєстру неприбуткових організацій та установ із присвоєнням їй відповідного коду.

Відповідно до підпункту 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 ПК неприбутковими вважаються підприємства, установи, організації, основною метою яких не є одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства і іншої діяльності, передбаченої законодавством.

В коментованій статті міститься застереження, що така неприбуткова організація обов'язково має бути включена до Реєстру неприбуткових організацій та установ. Створення і ведення Реєстру здійснюються центральним органом державної податкової служби. Зазначений Реєстр ведеться відповідно до вимог пункту 157.12 статті 157 ПК. Порядок включення тієї чи іншої неприбуткової організації до Реєстру регулюється в Положенні про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затвердженому наказом Державної податкової адміністрації України від 24 січня 2011 року N 37 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 лютого 2011 р. N 161/18899);

б) допомога (гроші, майно), надана безкорисливо, а не в обмін на видачу ліцензій, дозволів, державних послуг;

в) сума витрат, якщо вона не перевищує 4 відсотки суми загального оподатковуваного доходу фізичної особи за звітний рік. Сума перевищення цієї межі витрат до податкової знижки не включається.

6. Найбільш поширеним серед платників податків є звернення до податкових органів про включення до податкової знижки витрат по оплаті навчання. Податкова знижка надається за умови, що: 1) послуги з навчання надавались закладом освіти, незалежно від форми його власності; 2) форма навчання повинна бути середня професійна чи вища (не може бути включено витрати по оплаті батьками навчання дітей у школі). Належність того чи іншого закладу до системи середньої професійної чи вищої освіти здійснюється, виходячи з вимог Закону України від 23 травня 1991 року N 1060-XII "Про освіту", Закону України від 10 лютого 1998 року N 103/98-ВР "Про професійно-технічну освіту", Закону України від 17 січня 2002 року N 2984-III "Про вищу освіту"; 3) платник включає витрати на особисте навчання або витрати по оплаті навчання члена своєї сім'ї першого ступеня споріднення. Ступінь споріднення визначається за правилами підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 ПК. Членом сім'ї першого ступеня споріднення є батьки, чоловік (дружина), діти, в тому числі і усиновлені діти; 4) податкова знижка зараховується платнику податку, лише у випадку, коли член сім'ї, на користь якого здійснювалась оплата, не одержує заробітної плати; 5) до податкової знижки включається не вся сума понесених платником податку витрат по оплаті навчання, а сума, обмежена розміром місячного прожиткового мінімуму визначена для працездатної особи (станом на 1 січня звітного року та скоригованому на коефіцієнт 1,4 за правилами, визначеними для осіб, що мають право на податкову соціальну пільгу) на один повний чи неповний місяць навчання. Наприклад, платнику податків, який подасть в 2012 році до податкового органу податкову декларацію та заявить про своє бажання отримати податкову знижку по витратам з оплати навчання за 2011 рік, до податкової знижки буде включено витрати з розрахунку на кожен повний (чи неповний) місяць навчання в сумі 1320 грн. (941 грн. х 1,4 = 1317 грн. 40 коп. округлюємо до 10 грн. і отримуємо суму - 1320 грн.).

7. Витрати по здійсненню страхових та пенсійних внесків платник податку має право включити до податкової знижки в разі дотримання наступних умов:

1) сплата страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя і пенсійних внесків у рамках недержавного пенсійного забезпечення, внески на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління провадиться платником податків особисто за себе та (або) за членів сім'ї першого ступеня споріднення;

2) до податкової знижки включається не вся сума понесених платником податку витрат по сплаті страхових та пенсійних внесків, а сума:

- обмежена розміром місячного прожиткового мінімуму (станом на 1 січня звітного року та скоригованому на коефіцієнт 1,4 за правилами, визначеними для осіб, що мають право на податкову соціальну пільгу - див. коментар до ст. 169 ПК) на один повний чи неповний місяць протягом якого діяв договір страхування, коли оплата здійснювалася особисто платником податків за себе;

- обмежена розміром п'ятдесяти відсотків місячного прожиткового мінімуму на працездатну особу (станом на 1 січня звітного року та скоригованому на коефіцієнт 1,4 за правилами, визначеними для осіб, що мають право на податкову соціальну пільгу - див. коментар до ст. 169 ПК) на один повний чи неповний місяць протягом якого діяв договір страхування, коли оплата здійснювалася платником податків за членів сім'ї першого ступеня споріднення.

8. Витрати щодо оплати допоміжних репродуктивних технологій включаються до податкової знижки в розмірі, що не перевищує 1/3 доходу платника у вигляді його заробітної плати за звітний податковий рік.

9. Витрати по оплатідержавних послуг з усиновлення включаються до податкової знижки у осіб, які оплатили державні послуги, пов'язані з усиновленням дитини. До податкової знижки зазначені суми витрат включаються без обмеження.

10. При формуванні податкової знижки по витратам зі сплати видатків на будівництво (придбання) доступного житла, слід враховувати положення Закону України від 25 грудня 2008 року N 800-VI "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва". Зокрема, в статті 4 вказаного Закону міститься визначення поняття доступне житло "як збудоване, і те що будується за державної підтримки, житлові будинки (комплекси) та квартири" та розкриваються основні питання щодо його державної підтримки. Механізм надання такої підтримки визначено в Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року N 140.