Стаття 171. Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку до бюджету

171.1. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати, є роботодавець, який виплачує такі доходи на користь платника податку.

171.2. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з інших доходів, є:

а) податковий агент - для оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні;

б) платник податку - для іноземних доходів та доходів, джерело виплати яких належить особам, звільненим від обов'язків нарахування, утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету.

 

 

Коментар:

 

1. В коментованій статті законодавець закріплює перелік осіб, на яких покладено обов'язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб.

Зокрема, це:

а)Роботодавці. Відповідно до пп. 14.1.222 п. 14.1 ст. 14 ПК роботодавцем визнається юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) або самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб на підставі укладених трудових договорів (контрактів) та несе обов'язки зі сплати їм заробітної плати, а також нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету, нарахувань на фонд оплати праці, інші обов'язки, передбачені законами;

б)Податкові агенти - це юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення цих вимог (див. пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 та ст. 18 ПК).

Обов'язки податкового агента щодо забезпечення виконання ним податкових обов'язків деталізовано в п. 176.2 ст. 176 ПК.

в)Платник податку. Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), які одержують доходи, що є об'єктом оподаткування.

Поняття "платник податку на доходи фізичних осіб" розкрито законодавцем в ст. 162 ПК. До платників законодавець відносить:

1) фізичних осіб - резидентів, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

2) фізичних осіб - нерезидентів, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні;

3) податкових агентів (див. коментар до ст. 162 ПК).

Тобто законодавець розглядає податкового агента в двох групах учасників податкових правовідносин, відповідальних за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку до бюджету. Якщо законодавець прирівняв в ст. 18 та ст. 162 ПК податкового агента до платника податку, то виникає питання щодо доцільності дублювання в коментованій статті повноважень цієї особи в двох групах.

Обов'язки платника податку щодо забезпечення виконання ним податкових обов'язків деталізовано в п. 176.1 ст. 176 ПК.

2. Кожна із названих осіб відповідає за утримання податків з конкретних видів доходів в залежності від джерела виплати цих доходів. До набуття чинності ПК роботодавці мали статус податкового агента. Однак законодавець в ПК розмежовує цих осіб, хоча і наділяє їх однаковими функціями щодо утримання та сплати (перерахування) податків до бюджету.