Стаття 181. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку

181.1. У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку.

181.2. Якщо особи, не зареєстровані як платники податку, ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законом, такі особи сплачують податок під час митного оформлення товарів без реєстрації як платники такого податку.

 

Коментар:

 

1. Коментована стаття визначає підстави для обов'язкової реєстрації осіб платниками податку. Такими підставами у сукупності є:

- особа є юридичною особою, представництвом нерезидента без статусу юридичної особи або фізичною особою, що здійснює підприємницьку діяльність (крім фізичних осіб - підприємців, які відповідно до статті 291 ПК України віднесені до першої та другої груп платників єдиного податку);

- загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість).

Обов'язок з реєстрації платником ПДВ не поширюється на осіб, що є платниками єдиного податку, які сплачують такий податок зі ставкою 5 % від доходу.

2. Для реєстрації особи як платника податку на додану вартість в обов'язковому порядку така особа не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у статті 181 розділу V Кодексу, має подати до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника податку на додану вартість (ст. 183 ПК).

3. Коментована стаття не містить вказівку на деяких інших осіб, що підлягають обов'язковій реєстрації платниками ПДВ за іншими критеріями, ніж визначені в п. 181.1 статті. Вбачається, що такі особи підлягають обов'язковій реєстрації платниками ПДВ незалежно від досягнення ними обсягів оподатковуваних операцій, визначених в статті 181 Кодексу.

До таких категорій, зокрема, належать:

- особи, що проводять операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 243 Митного кодексу України);

- особи, що уповноважені вносити податок з об'єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності, що перебувають у підпорядкуванні платника податку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- особи, що ведуть облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи;

- особи - управителі майна, які ведуть окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном, крім управителів майна, визначених в пункті 5 пункту 180.1 статті 180 ПК України.

4. Платником податку на додану вартість може бути зареєстровано інвестора, який на період дії угоди про розподіл продукції сплачує податок на додану вартість з урахуванням особливостей, передбачених розділом XVIII Кодексу.

5. Згідно із пунктом 183.4 статті 183 розділу V Кодексу обов'язковій реєстрації як платник податку на додану вартість підлягає особа, що переходить на загальну систему оподаткування із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку на додану вартість, у разі якщо така особа відповідає вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу. Датою переходу зазначеної особи на загальну систему оподаткування є дата її реєстрації як платника податку на додану вартість.