Стаття 187. Дата виникнення податкових зобов'язань

187.1. Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

За операціями з виконання підрядних будівельних робіт суб'єкти підприємницької діяльності можуть застосовувати касовий метод податкового обліку відповідно до підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

187.2. У разі постачання товарів або послуг з використанням торговельних автоматів або іншого подібного устаткування, що не передбачає наявності касового апарата, контрольованого уповноваженою на це фізичною особою, датою виникнення податкових зобов'язань вважається дата виймання з таких торговельних апаратів або подібного устаткування грошової виручки. Правила інкасації зазначеної виручки встановлюються Національним банком України.

187.3. У разі постачання товарів за договорами товарного кредиту (товарної позики, розстрочки), умови яких передбачають сплату (нарахування) відсотків, датою збільшення податкових зобов'язань у частині таких відсотків вважається дата їх нарахування згідно з умовами відповідного договору.

187.4. У разі якщо постачання товарів/послуг через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток або інших замінників національної валюти, датою збільшення податкових зобов'язань вважається дата постачання таких жетонів, карток або інших замінників національної валюти.

187.5. У разі якщо постачання товарів/послуг здійснюється з використанням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, іменних або інших чеків, датою збільшення податкових зобов'язань вважається дата, що засвідчує факт постачання платником податку товарів/послуг покупцю, оформлена податковою накладною, або дата виписування відповідного рахунка (товарного чека), залежно від того, яка подія відбулася раніше.

187.6. Датою виникнення податкових зобов'язань орендодавця (лізингодавця) для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичної передачі об'єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу).

187.7. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед бюджетом.

187.8. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення товарів на митну територію України є дата подання митної декларації для митного оформлення.

У випадках, передбачених статтею 191 цього Кодексу, дата виникнення податкових зобов'язань визначається з урахуванням положень статті 191 цього Кодексу.

Датою виникнення податкових зобов'язань за операціями з постачання послуг нерезидентами, місцем надання яких є митна територія України, є дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату послуг або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше.

187.9. Датою виникнення податкових зобов'язань виконавця довгострокових договорів (контрактів) є дата фактичної передачі виконавцем результатів робіт за такими договорами (контрактами).

Для цілей цього пункту довгостроковий договір (контракт) - це будь-який договір на виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва та якщо договорами, які укладені на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапного їх здавання.

187.10. Платники податку, які постачають теплову енергію, газ природний (крім скрапленого), у тому числі надають послуги з його транспортування та постачання, надають послуги з водопостачання, водовідведення чи послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом.

Зазначене правило визначення дати виникнення податкових зобов'язань поширюється також на операції з постачання зазначених товарів/послуг для ЖЕКів та бюджетних установ, що отримують такі товари/послуги, якщо вони зареєстровані як платники податку.

Для цілей цього пункту послугами, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, вважаються послуги з технічного обслуговування ліфтів та диспетчерських систем, систем протипожежної автоматики та димовидалення, побутових електроплит, обслуговування димовентиляційних каналів, внутрішньобудинкових систем водо- і теплопостачання, водовідведення та зливової каналізації, вивезення та утилізації твердого побутового та грубого сміття, прибирання будинкової та прибудинкової території, а також інші послуги, які надаються ЖЕКами зазначеним у цьому пункті покупцям за їх рахунок.

187.11. Попередня (авансова) оплата вартості товарів, що експортуються чи імпортуються, не змінює значення сум податку, які відносяться до податкового кредиту або податкових зобов'язань платника податку, такого експортера або імпортера.

 

Коментар:

 

1. Податковим зобов'язанням є загальна сума податку на додану вартість, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді. Платник податку одержує суми податку в ціні товарів (робіт, послуг), що ним реалізуються, згодом перераховуючи його до бюджету за вирахуванням суми податкового кредиту відповідного звітного періоду. Податкове зобов'язання є важливим елементом механізму справляння ПДВ, що дозволяє юридичному платнику цього непрямого податку зібрати ПДВ із фактичних платників - споживачів товарів для подальшого перерахування його державі.

При цьому, дата виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг має велике юридичне значення. З одного боку, вона прямо пов'язана з моментом виникнення податкового обов'язку (податкового зобов'язання в розумінні п. 14.1.156), який виникає за наслідками того податкового періоду, в якому мала місце відповідна подія. З іншого боку, облік виданих податкових накладних згідно Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 р. N 1002, проводиться в день виникнення податкових зобов'язань.

Зважаючи на необхідність реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, дата виникнення податкового зобов'язання платника набуває неабиякого значення.

2. Дата виникнення податкових зобов'язань платників ПДВ з постачання товарів/послуг встановлюється за правилом першої події, тобто є датою, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше - або одержання платником грошової компенсації вартості товарів, робіт послуг, або відвантаження товарів (оформлення митної декларації при експорті), оформлення документа про постачання послуг. Зазначений принцип дозволяє поєднати в податковому обліку 2 методи визначення об'єкта оподаткування - касовий метод та метод нарахувань.

Касовий метод (п. 14.1.266 ст. 14) відрізняється від методу нарахувань (п. 137.4 ст. 137) за двома критеріями:

- момент відображення в обліку прибуткової операції (доходу) в касовому методі визначається моментом фактичного одержання доходу (коштів або інших цінностей платником), в методі нарахувань цей момент співпадає з моментом отримання документально підтвердженого права на доходи;

- момент відображення в обліку видаткової операції (витрат) в касовому методі визначається моментом фактичного здійснення витрат (коштів або інших цінностей платником), в методі нарахувань цей момент співпадає з моментом виникнення зобов'язання платника перед його контрагентом щодо оплати вартості товарів (робіт, послуг).

Правило першої події дозволяє більш ефективно оподаткувати операції, що є об'єктом оподаткування ПДВ, однак являє собою істотну перешкоду на шляху до уніфікації податкового та бухгалтерського обліку, різниця між якими належить до основних недоліків сучасного податкового регулювання.

При цьому, платники податку, які виконують підрядні будівельні роботи, мають право вибору методу визначення об'єкта оподаткування: касовий метод або метод нарахування.

3. Пункти 187.2 - 187.11 встановлюють виключення із загального правила визначення моменту виникнення податкового зобов'язання, виходячи із конкретних особливостей здійснення окремих операцій.

Так, дата виникнення податкових зобов'язань за операціями, передбаченими п. п. 187.7, 187.10 Податкового кодексу, визначається за касовим методом, враховуючи несвоєчасність розрахунків певних категорій покупців товарів (робіт, послуг).

4. Дата збільшення податкових зобов'язань платників податку, що здійснюють постачання/отримання товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів та без права власності на такі товари/послуги, визначається за правилами, встановленими п. 187.1 ст. 187 Кодексу.

5. При експорті товарів за межі митної території України датою виникнення податкових зобов'язань платника є дата оформлення митної декларації. При імпорті товарів на митну територію України датою виникнення податкових зобов'язань є дата подання митної декларації для митного оформлення, крім випадків, коли товари ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, а також товарів, що ввозяться на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі. Особливості визначення дати виникнення податкових зобов'язань у таких випадках регламентовані статтею 191 ПК України. Попередня (авансова) оплата вартості товарів, що експортуються чи імпортуються, не змінює значення сум податку, які відносяться до податкового кредиту або податкових зобов'язань платника податку, такого експортера або імпортера.