Стаття 192. Особливості визначення бази оподаткування в окремих випадках (порядок коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту)

192.1. Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

192.1.1. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:

а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку;

б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів/послуг.

192.1.2. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається збільшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:

а) постачальник відповідно збільшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку;

б) отримувач відповідно збільшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення перерахунку.

192.2. Норма пункту 192.1 цієї статті не поширюється на випадки, коли постачальник товарів/послуг не є платником податку на кінець звітного (податкового) періоду, в якому був проведений такий перерахунок.

Зменшення суми податкових зобов'язань платника податку - постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов'язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору.

192.3. Результат перерахунку податкових зобов'язань і податкового кредиту постачальника та отримувача відображається у складі податкової декларації за звітний податковий період у порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби.

 

Коментар:

 

1. Стаття 192 визначає порядок коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту у випадку зміни суми компенсації вартості товарів або послуг. Визначений статтею порядок не відрізняється від порядку, що існував до 1 січня 2011 року.

Законодавець не надає вичерпного переліку випадків, коли сума компенсації вартості товару (послуги) може змінюватись. Зміна вартості товару (послуги) може відбуватися як за згодою сторін правочину, так і без такої згоди (наприклад, за рішенням суду у передбачених законодавством випадках), або за вимогою однієї сторони (постачання неякісного товару).

2. Стаття 192 не поширюється на випадки визначення бази оподаткування податковим органом у випадку визначення бази оподаткування платником з порушенням встановлених законом правил (наприклад, за цінами, меншими за звичайні).

3. Правила коригування податкових зобов'язань визначені в п. 192.1.1 та 192.1.2 коментованої статті. При цьому сума податкового кредиту збільшується або зменшується за результатами коригування виключно у випадку, якщо особа зареєстрована як платник ПДВ на момент такого коригування.

4. У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за затвердженою державною податковою службою формою (додаток 2 до податкової накладної).

5. Результат перерахунку податкових зобов'язань та податкового кредиту відображається у податковій декларації за звітний податковий період. При цьому платник податку не подає уточнюючий розрахунок до податкової декларації, поданої у попередньому періоді в порядку, передбаченому в ст. 50 ПК.