Стаття 239. Порядок сплати збору

239.1. Збір сплачується за місцем реєстрації транспортних засобів за ставками, які діють на день сплати.

239.2. Юридичні особи в десятиденний строк після першої реєстрації в Україні транспортних засобів подають відповідному органу державної податкової служби за місцем свого знаходження та за місцем реєстрації транспортного засобу розрахунок суми збору за такі транспортні засоби за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу. До розрахунку обов'язково додаються копії реєстраційних документів, завірені відповідним уповноваженим державним органом України, який проводив таку реєстрацію.

239.3. Платники збору зобов'язані при першій реєстрації в Україні пред'являти квитанції або платіжні доручення про сплату збору з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення, а платники, звільнені від сплати збору, - відповідний документ, що дає право на користування такими пільгами.

239.4. У разі відсутності документів про сплату збору або документів, що дають право на користування пільгами, перша реєстрація в Україні не проводиться.

239.5. Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують здійснення обліку та реєстрації транспортних засобів, зобов'язані повідомляти центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, про зареєстровані транспортні засоби, про осіб, на яких вони зареєстровані, а також зняті з реєстрації такі транспортні засоби. Форма та порядок подання інформації затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

 

Коментар:

 

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу сплачується до реєстрації за місцем реєстрації транспортного засобу. При цьому не можна обмежити право фізичної чи юридичної особи оплатити цей збір у будь-якому банку та подати до органу, уповноваженого провести першу реєстрацію, платіжний документ, що підтверджує факт сплати збору.

Ставки збору мають бути актуальними на день його сплати, тобто законодавець залишив за собою право встановлювати ставки зборів та коефіцієнти, які обраховуються відповідно до норм статті 234 Податкового кодексу України.

Юридичні особи, на відміну від фізичних, зобов'язані подати інформацію про реєстрацію транспортного засобу у 10-денний строк до відповідного органу державної податкової служби за місцем свого знаходження та за місцем реєстрації транспортного засобу. В більшості випадків фактична та юридична адреса юридичної особи - платника податків не співпадають.

Законодавство встановлює чіткий порядок реєстрації, а саме: сплатити збір та пред'явити квитанцію або платіжне доручення з відміткою банку про виконання платіжного доручення. В разі наявності пільг у фізичних чи юридичних осіб, передбачених ст. 235 Податкового кодексу України, підтвердження цього факту має бути надано органу, уповноваженому провести реєстрацію транспортного засобу.

Органам, уповноваженим проводити державну реєстрацію транспортних засобів, заборонено проводити реєстрацію, якщо їм не було надано документи про сплату збору або документи про наявність пільг.

Органи, уповноважені проводити державну реєстрацію транспортних засобів, в обов'язковому порядку повідомляють органи державної податкової служби про факт реєстрації транспортного засобу фізичною чи юридичною особою. Форма повідомлення затверджується центральним органом державної податкової служби. При цьому норма ст. 239.2 передбачає обов'язок юридичної особи в 10-денний строк з моменту реєстрації транспортного засобу подати дані про розрахунок суми збору до відповідному органу державної податкової служби за місцем свого знаходження та за місцем реєстрації транспортного засобу. Отже, інформація про реєстрацію транспортного засобу поступає до органів державної податкової служби як від юридичної особи безпосередньо, так і від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію транспортних засобів.

Фізичні особи не зобов'язані особисто повідомляти органи державної податкової служби про реєстрацію транспортного засобу, цей обов'язок покладається на орган, уповноважений проводити державну реєстрацію транспортних засобів.