Стаття 248. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк

248.1. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:

Категорія відходів

Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання), гривень за 1 куб. метр

Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання, гривень за 1 куб. сантиметр

Високоактивні

326700

10890

Середньоактивні та низькоактивні

6098,4

2178

 

Коментар:

 

Порядок видачі зазначених у цій статті ліцензій регламентується ст. 12 та іншими Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" від 11.01.2000 року N 1370-XIV. Відповідно до ч. 1 ст. 12 зазначеного закону ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії здійснюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальним органом. Таким органом є Державний комітет ядерного регулювання України (пп. 10 п. 4 Положення про державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 року N 1830). Необхідно зазначити, що пунктом 3 Указу Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 09.12.2010 року N 1085/2010 Державний комітет ядерного регулювання України перейменовано на Державну інспекцію ядерного регулювання України, проте положення про цей орган указом Президента України ще не затверджено.

Статтею 14 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" визначено строк дії цієї ліцензії:

на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерних установок та сховищ для захоронення радіоактивних відходів відповідно до передбачуваної поданими документами тривалості відповідного етапу життєвого циклу зазначених установки або сховища;

на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії на строк, не менший ніж три роки.

Стосовно тлумачення термінів високоактивні, середньоактивні та низькоактивні радіоактивні відходи див. статтю 248 ПКУ та коментар до неї.

Відповідно до п. 4 Розділу XIX "Прикінцеві положення" ПКУ Кабінетові Міністрів України надано доручення щорічно до 1 червня вносити до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Кодексу щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції з екологічного податку.