Стаття 272. Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження)

272.1. Ставки податку за один гектар сільськогосподарських угідь встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах:

272.1.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1;

272.1.2. для багаторічних насаджень - 0,03.

272.2. За сільськогосподарські угіддя, що надані в установленому порядку і використовуються за цільовим призначенням, у тому числі військовими сільськогосподарськими підприємствами, незалежно від того, до якої категорії земель вони віднесені, податок справляється за ставками, визначеними пунктом 272.1 цієї статті.

 

 

Коментар:

 

У коментованій статті йдеться про сільськогосподарські угіддя, до яких можна віднести земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які відповідають критерію, зазначеному у п. "а" ч. 2 ст. 22 ЗКУ: рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги. На противагу несільськогосподарським угіддям сільськогосподарські використовуються як основний засіб виробництва в сільському господарстві завдяки родючості як одній з основних характеристик.