Стаття 277. Ставки податку за земельні ділянки несільськогосподарських угідь, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

277.1. Ставка податку за один гектар несільськогосподарських угідь, зайнятих господарськими будівлями (спорудами), встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

277.2. Ставка податку за земельні ділянки, надані садівницьким товариствам, у тому числі зайняті садовими та/або дачними будинками фізичних осіб, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

 

Коментар:

 

Відповідно до п. "б" ч. 2 ст. 22 ЗКУ несільськогосподарськими угіддями земель сільськогосподарського призначення вважаються господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо.

Конкретизація "зайнятих господарськими будівлями (спорудами)" свідчить про те, що незабудовані несільськогосподарські угіддя (захисні насадження, землі тимчасової консервації тощо) під дію даної норми не підпадають. Разом з тим вважаємо, що під площею земель, "зайнятих будівлями (спорудами)", мається на увазі саме площа угідь, а не лише плями забудови відповідних будівель (споруд).

Законодавство не визначає терміна "садівництво", проте цей термін є усталеним та загальнозрозумілим і в даному контексті означає вирощування плодових і ягідних (садових) рослин1. Під колективним садівництвом мається на увазі ведення садівництва громадянами у складі садівницьких товариств, проте на індивідуальних ділянках таких громадян. За своєю правовою природою садівницькі товариства є обслуговуючими кооперативами і діють відповідно до ЗУ "Про кооперацію" та ЗУ "Про сільськогосподарську кооперацію". Структура та режим земельних ділянок садівницьких товариств визначаються, окрім положень ЗКУ, також ВСН 43-85 "Відомчі будівельні норми. Забудова територій колективних садів, будівлі та споруди. Норми проектування". Спеціальний закон, який визначав би правовий режим земельних ділянок таких товариств, на сьогодні відсутній.

____________
1 Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002. - С. 1095.

Земельні ділянки для індивідуального садівництва надаються окремим фізичним особам відповідно до ст. 35 ЗКУ.

Ділянки для дачного будівництва є землями рекреаційного призначення (ст. 51 ЗКУ). В Україні склалася практика здійснення позаміської житлової забудови під виглядом рекреаційних об'єктів. Таким чином, забудова можлива і без введення запланованих під забудову земельних ділянок у межі населених пунктів (адже землі житлової та громадської забудови відповідно до ст. 38 ЗКУ можуть існувати лише в межах населених пунктів).

Ставка податку за земельні ділянки, перелічені у коментованій статті, вираховується від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області. Відтак, нормативна грошова оцінка самих ділянок несільськогосподарських угідь, зайнятих господарськими будівлями (спорудами), а також земель для садівництва та дачного будівництва при розрахунку суми податку до уваги не береться.