Стаття 284. Особливості застосування пільгового оподаткування

284.1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території: часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку лише за рахунок коштів, що зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки дані стосовно наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

284.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

284.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) у користування (оренду) іншим бюджетним установам.

 

 

Коментар:

 

Пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території (часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку лише за рахунок коштів, що зараховуються до відповідних місцевих бюджетів), можуть надаватися шляхом видання рішень індивідуального, а так само нормативного характеру. Закон не надає радам повноваження повністю звільняти від сплати земельного податку. Тому, наприклад, у місті Києві досить поширеним є звільнення від сплати земельного податку на 99 % або 99,9 % (див., наприклад, рішення Київради N 140/2716 від 17.03.2005 "Про надання пільг щодо плати за землю"), Перелік підприємств і організацій, яким надаються пільги по сплаті земельного податку на 2010 рік (додаток 13 до рішення Київської міської ради 14.05.2010 N 793/4231).

Перерахунок сум земельного податку для сплати проводиться починаючи з наступного місяця після того, в якому мала місце зміна (виникнення чи втрата права на пільгу). Таким чином, "ревізія" змін у статусі платника можлива лише з початком нового місяця і впродовж місяця не проводиться.

Коментована стаття передбачає "закріплення" пільг по сплаті земельного податку за особою власника (користувача). Відтак, передача в оренду земельної ділянки або споруди на ній, що призводить до фактичної зміни користувача такої ділянки/частини, не тягне поширення пільг по сплаті земельного податку на нового користувача.