Стаття 312. Ставки збору

312.1. Ставка збору становить 3 відсотки від вартості фактично відпущеної платником збору електричної енергії без урахування податку на додану вартість.

 

Коментар:

 

Виходячи з коментованої статті, законодавець встановив відносну ставку збору, згідно з якою розмір нарахувань збору встановлюється у відсотковому відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування.

Згідно з п. 29.1 ст. 29 ПКУ обчислення суми податку здійснюється шляхом множення бази оподаткування на ставку податку із/без застосування відповідних коефіцієнтів.

Ставка збору становить 3 відсотки від вартості фактично відпущеної платником збору електричної енергії без урахування податку на додану вартість.

Підхід, який застосовується у ПКУ щодо визначення розміру збору, відрізняється від підходу, що існував до набрання чинності ПКУ. Згідно з п. 4 Механізму справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 2002 р. від 24 грудня 2003 р. (втратила чинність на підставі постанови КМУ N 1236 від 27.12.2010 р., у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України), розмір збору встановлювався НКРЕ, виходячи із сум збору, затверджених Законом України про державний бюджет на відповідний рік. Зокрема, у ст. 68 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" було встановлено, що у 2010 році обсяг збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України, становить 2.279.600 тис. гривень. Помісячні обсяги зазначеного збору затверджуються Національною комісією регулювання електроенергетики України. Так, НКРЕ своєю постановою N 1573 від 26.11.2010 р. затвердила обсяг збору у вигляду цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію для ДП "Енергоринок" на грудень 2010 року в розмірі 121338312,67 гривень.