Стаття 317. Порядок обчислення і сплати збору

317.1. Споживачами є такі категорії: населення, бюджетні установи, підприємства комунальної теплоенергетики, теплові електростанції, електроцентралі та котельні суб'єктів господарювання, в тому числі блочні (модульні) котельні, інші суб'єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, які використовують природний газ для виробництва товарів та надання послуг, на інші власні потреби.

317.2. Під діючим тарифом слід розуміти ціну природного газу для відповідної категорії споживачів без урахування тарифів на його транспортування і постачання споживачам та суми податку на додану вартість.

317.3. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.

317.4. Податкові декларації збору подаються платниками збору органам державної податкової служби у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.

Форма податкової декларації встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.

 

Коментар:

 

Коментована стаття присвячена порядку обчислення та сплати збору.

Зауважимо, що визначення категорій споживачів у ст. ст. 316 та 317 ПКУ дещо відрізняються. Зокрема, у ст. 316 визначено таку категорію споживачів як "промислові та інші суб'єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, що використовують природний газ", тоді як у ст. 317 - "інші суб'єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, що використовують природний газ для виробництва товарів та надання послуг, на інші власні потреби". Вважаємо, що визначення категорій споживачів має бути уніфікованим.

Під діючим тарифом слід розуміти ціну природного газу для відповідної категорії споживачів без урахування тарифів на його транспортування і постачання споживачам та суми податку на додану вартість.

Зокрема, постановою НКРЕ N 299 від 28.02.2011 р. затверджено граничний рівень ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, без урахування податку на додану вартість, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом на рівні 2282,00 грн. за 1000 куб. м.

Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.

Податкові декларації збору подаються платниками збору органам державної податкової служби за місцем податкової реєстрації протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (див. п. 49.18.1 ст. 49 ПКУ).

Форма Податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності затверджена наказом Державної податкової служби України N 1017 від 24.12.2010 р.

Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації, тобто, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації (п. 57.1 ст. 57 ПКУ). Код бюджетної класифікації - 17060000 (наказ Міністерства фінансів України "Про бюджетну класифікацію" від 14.01.2011 N 11).

Суми збору включаються до доходів та витрат платника податку у порядку, визначеному розділом III ПКУ.

Суми збору включаються до бази оподаткування податком на додану вартість відповідно до п. 188.1 ст. 188 ПКУ.