Стаття 327. Особливості обчислення збору при встановленні лімітів використання води

327.1. У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води збір обчислюється і сплачується у п'ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок збору та коефіцієнтів.

327.2. За понадлімітне використання води збір обчислюється за кожним джерелом водопостачання окремо згідно з установленими ставками збору та коефіцієнтами.

327.3. За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води збір справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання.

 

 

Коментар:

 

Коментована стаття встановлює особливості обчислення збору за спеціальне використання води при встановленні лімітів використання води. До таких особливостей у коментованій статті віднесено: перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту; понадлімітне використання води; використання води без наявності дозволу на спеціальне водокористування із встановленими у ньому лімітами використання води.

У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води збір обчислюється і сплачується у п'ятикратному розмірі. Підставами для нарахування збору у цьому випадку є: фактичні обсяги використаної води понад встановлений ліміт; ставки збору та коефіцієнти.

Пункт 327.2 визначає порядок нарахування збору у разі перевищення ліміту використання води водокористувачами, які отримують воду із змішаних джерел (збір при цьому обчислюють як суму добутків обсягів фактично використаних з урахуванням втрат у їх системах і коефіцієнт та обсягів фактично використаних з урахуванням втрат у їх системах водопостачання підземних вод на відповідний норматив збору та коефіцієнт. За понадлімітне використання води збір у такому випадку обчислюється за кожним джерелом водопостачання окремо згідно з установленими ставками збору та коефіцієнтами.

За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води збір справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання (пункт 327.3). Тобто, якщо водокористувач не отримав у встановленому порядку дозвіл на спеціальне водокористування, за умови, що такий дозвіл є обов'язковим, він сплачує збір у п'ятикратному розмірі за весь обсяг використаної води.

Не підлягають лімітуванню водні ресурси, що використовуються без вилучення їх з водних об'єктів (наприклад, вода, що проходить через турбіни ГЕС; водні ресурси, якими користується водний транспорт під час експлуатації водних шляхів вантажними, самохідними, несамохідними та пасажирськими суднами).