Авторський колектив коментарю до Сімейного кодексу України

 

1.

БАГАЧ
Едуард Миколайович

- викладач кафедри цивільного права Київського Національного університету ім. Т. Шевченка

Глава 5

2.

БІЛОУСОВ
Юрій Валерійович

 - к. ю. н., завідувач кафедрою цивільного права та процесу Хмельницького університету управління і права

Глава 18

3.

ВАТРАС
Володимир Антонович

- старший викладач кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права, адвокат

Глави 9, 12

4.

ДАВИДОВА
Наталія Олександрівна

- к. ю. н., доцент кафедри права Київського національного лінгвістичного університету

Глава 13

5.

КОДИНЕЦЬ
Анатолій Олександрович

- к. ю. н., доцент кафедри цивільного права Київського Національного університету ім. Т. Шевченка

Глава 22

6.

ЛЕВКІВСЬКИЙ
Богдан Казимирович

- к. ю. н., доцент кафедри цивільного права Київського Національного університету ім. Т. Шевченка

Глави 4, 6, 11, 19, 20, 201, 202

7.

МУЗИКА
Леся Анатоліївна

- к. ю. н., доцент кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України

Глави 2, 7, 10

8.

НАГНИБІДА
Володимир Іванович

- к. ю. н., заступник декана юридичного факультету Хмельницького університету управління і права

Глава 14

9.

ОТРАДНОВА
Олеся Олександрівна

- к. ю. н., доцент кафедри цивільного права Київського Національного університету ім. Т. Шевченка

Глави 1, 16; Розділ 6

10.

РАДЧЕНКО
Лілія Іванівна

- викладач кафедри цивільного права Київського Національного університету ім. Т. Шевченка

Глави 3, 15

11.

РЯБОКОНЬ
Євген Олександрович

- к. ю. н., доцент кафедри цивільного права Київського Національного університету ім. Т. Шевченка

Глава 8

12.

СТЕФАНЧУК
Руслан Олексійович

- д. ю. н., професор, проректор з наукової роботи Хмельницького університету управління та права

Глава 21

13.

ЦЮРА
Вадим Васильович

- к. ю. н., доцент кафедри цивільного права Київського Національного університету ім. Т. Шевченка

Глава 17