Стаття 25. Одношлюбність

1. Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі.

2. Жінка та чоловік мають право на повторний шлюб лише після припинення попереднього шлюбу.

Коментар:

1. СК встановлює як умови укладання шлюбу, так і перешкоди укладання шлюбу. Такими перешкодами є обставини, при яких укладення шлюбу є неправомірним. Однією з таких перешкод, відповідно до коментованої статті, є перебування жінки або чоловіка, або їх обох, в іншому зареєстрованому шлюбі. Такими зареєстрованими шлюбами можуть бути шлюби, зареєстровані в органах РАГСу, та прирівняні до них шлюби (див. коментар до ч. 2 ст. 21). Особа не вважається такою, що перебуває у зареєстрованому шлюбі, якщо його було розірвано або припинено (у випадку смерті одного із подружжя або оголошення його померлим) або визнано недійсним за іншими підставами в установленому законом порядку. Така особа за наявності документа, що підтверджує факт припинення шлюбу або визнання його недійним, має право укласти новий шлюб.

Заборона на укладання шлюбу з особою, яка вже перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі, витікає з принципу одношлюбності або моногамності шлюбу, відповідно до якого жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному зареєстрованому шлюбі.

Відповідно до чинного СК шлюб визнається вільним, добровільним та рівноправним союзом жінки та чоловіка, що побудований на засадах одношлюбності (моногамії).

2. Враховуючи вищенаведене, ч. 2 коментованої статті встановлює, що жінка та чоловік мають право на повторний шлюб лише після припинення попереднього шлюбу. Тому при реєстрації шлюбу між особами, з яких хоча б одна раніше перебувала у шлюбі, необхідно пред'явити документи, що підтверджують припинення попереднього шлюбу - свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть одного з подружжя, судове рішення або висновок відділу реєстрації актів цивільного стану про визнання шлюбу недійсним (відповідно до ст. 175 КпШС та п. 4.1 Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Мін'юсту від 18.10.2000 р. N 52/5, у редакції наказу Міністерства юстиції України від 22 листопада 2007 р. N 1154/5). Тут слід зазначити, що відповідно до ч. 2 розділу VII "Прикінцевих положень" СК розділ V КпШС "Акти громадянського стану" зберігає свою чинність у частині, що не суперечить СК, до прийняття спеціального закону.