Стаття 47. Права та обов'язки батьків і дитини, яка народилася у недійсному шлюбі

1. Недійсність шлюбу не впливає на обсяг взаємних прав та обов'язків батьків і дитини, яка народилася у цьому шлюбі.

Коментар:

Якщо дитина народилася у недійсному шлюбі, вона має такі ж самі права, що і дитина, що народилася у дійсному шлюбі. Положення коментованої статті ґрунтуються на презумпції батьківства, відповідно до якої права та обов'язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому державним органом РАЦСу у порядку, передбаченому статтями 122 та 125 СК. Водночас слід зазначити, що загальний порядок визначення прав та обов'язків дітей, що народжені у недійсному шлюбі, а також батьків щодо своїх дітей, не заперечують, водночас, загальний порядок оспорювання батьківства. Тобто оспорювання батьківства щодо дітей, які народилися у недійсному шлюбі, здійснюється до загальних правил передбачених СК.

Бажано зауважити, що при визнання шлюбу недійним може бути водночас порушено питання про походження дитини та питання про визначення місця проживання дитини.

Визнання шлюбу недійним за будь-якою підставою недійсності шлюбу, що передбачена у статтях 39 - 41 СК, не впливає на обсяг прав дитини у тому числі і на обсяг прав дитини щодо кожного з батьків та на обсяг прав окремо кожного з батьків щодо дитини. Названа стаття в однаковій мірі стосується особистих немайнових прав дитини та її батьків, що передбачені СК, так і майнових прав. Недійсність шлюбу також не впливає на обсяг обов'язків дитини та її батьків.