Стаття 73. Накладення стягнення на майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя

1. За зобов'язаннями одного з подружжя стягнення може бути накладено лише на його особисте майно і на частку у праві спільної сумісної власності подружжя, яка виділена йому в натурі.

2. Стягнення може бути накладено на майно, яке є спільною сумісною власністю подружжя, якщо судом встановлено, що договір був укладений одним із подружжя в інтересах сім'ї і те, що було одержане за договором, використано на її потреби.

3. При відшкодуванні шкоди, завданої злочином одного з подружжя, стягнення може бути накладено на майно, набуте за час шлюбу, якщо рішенням суду встановлено, що це майно було придбане на кошти, здобуті злочинним шляхом.

Коментар:

1. Дана стаття встановлює порядок накладення стягнення на майно за зобов'язаннями одного з подружжя або їм обох.

Оскільки законом закріплює принцип персональної відповідальності суб'єкта за вчинене ним правопорушення (ч. 2 ст. 61 Конституції України), за зобов'язаннями одного з подружжя стягнення може накладатися лише на його особисте майно та (або) на частку у спільній сумісній власності, яка виділена цій особі в натурі. Згідно ч. 8 ст. 50 Закону "Про виконавче провадження" у випадках, коли боржник володіє майном спільно з іншими особами, стягнення звертається на його частку, що визначається судом за поданням державного виконавця.

2. Якщо стороною зобов'язання формально виступав один з подружжя, але даний договір (за аналогією - правочин) був укладений в інтересах сім'ї і усе одержане за таким договором (правочином) було використано на потреби сім'ї, боржниками за зобов'язанням можуть визнаватися обоє з подружжя (ч. 4 ст. 65 СК), а борги, які виникли за цим зобов'язанням, включаються до складу спільної сумісної власності. В такому випадку стягнення накладається на спільне майно у цілому, без попереднього виділення частки кожного з подружжя. На наш погляд, якщо судовим рішенням буде встановлено, що договір, укладений одним із подружжя, створює обов'язки для другого з подружжя, стягнення не може, як зазначено у ч. 2 ст. 73 СК, а має бути звернено на спільне майно подружжя.

3. Другою підставою для звернення стягнення на спільне сумісне майно ч. 3 ст. 73 СК називає необхідність відшкодування шкоди, завданої злочином одного з подружжя, якщо суд встановив, що майно було придбане за кошти, здобуті злочинним шляхом.