Стаття 80. Визначення розміру аліментів одному з подружжя за рішенням суду

1. Аліменти присуджуються одному з подружжя у частці від заробітку (доходу) другого з подружжя і (або) у твердій грошовій сумі.

2. Розмір аліментів одному з подружжя суд визначає з урахуванням можливості одержання утримання від повнолітніх дочки, сина, батьків та з урахуванням інших обставин, що мають істотне значення.

3. Розмір аліментів, визначений судом, може бути згодом змінений за рішенням суду за позовною заявою платника або одержувача аліментів у разі зміни їхнього матеріального і (або) сімейного стану.

Коментар:

Одним із основних питань в аліментних зобов'язаннях є визначення розміру аліментів одному з подружжя за рішенням суду, оскільки в ході судового розгляду, у разі відсутності між сторонами компромісу з цього приводу, рішення має приймати суд у відповідності до засад справедливості, добросовісності та розумності, відповідно до моральних засад суспільства (ч. 9 ст. 7 СК України).

Законодавець зазначає, що аліменти присуджуються одному з подружжя у частці від заробітку (доходу) другого з подружжя і (або) у твердій грошовій сумі. Зі змісту цього положення випливає, що суд може прийняти одне з трьох можливих рішень: стягнути аліменти у твердій грошовій сумі або у частці від заробітку (доходу) другого з подружжя або застосувати змішаний спосіб стягнення. Таким чином, у законі міститься альтернативний варіант визначення розміру аліментів. Безумовно, що право вибору варіанту стягнення аліментів належить позивачеві, який формулює свої позовні вимоги у позовній заяві. Причому розмір утримання має визначатися з урахуванням доводів позивача про його матеріальний стан, його дійсну потребу в утриманні та спроможності відповідача надавати матеріальну допомогу (див. ком. до ст. 75 СК України). Суд має враховувати позицію відповідача у справі та його матеріальне положення. При вирішенні спору суд має піддівати правовій оцінці як доходи відповідача, так і самого позивача, та не допускати ситуації, при якій відповідачу у разі стягнення з нього аліментів не бути забезпечено прожиткового мінімуму.

Важливим питання при визначенні розміру аліментів є врахуванням судом можливості одержання утримання від повнолітніх дочки, сина, батьків та з урахуванням інших обставин, що мають істотне значення. Тому при вирішенні питання про стягнення аліментів суд має враховувати як можливість одержання утримання від інших потенційних платників аліментів, так і інші обставини, що мають істотне значення. Нажаль закон не містить переліку інших обставин, що мають істотне значення. На наше переконання такими обставинами можуть бути наявність у відповідача інших утриманців, стан його здоров'я, уже існуючі систематичні щомісячні витрати (кредити, страхові внески, зобов'язання по оплаті навчання дітей перед навчальними закладами тощо).

Ще одним, не менш важливим питанням є можливість зміни уже стягнутого судом розміру аліментів у разі виникнення відповідних для цього підстав. Розмір аліментів, визначений судом, може бути згодом змінений за рішенням суду за позовною заявою платника або одержувача аліментів у разі зміни їхнього матеріального і (або) сімейного стану. Ініціювання зміни розміру стягнутих судом аліментів може виходиться як з боку платника, так і зі сторони одержувача аліментів, у разі зміни їх матеріального і (або) сімейного стану. Розглядається цей спір у порядку позовного провадження, шляхом звернення до суду з відповідним позовом про зміну розміру аліментів. Причому позивач, як правило, ініціює збільшення такого розміру у разі збільшення його витрат чи збільшення доходу відповідача, а відповідач, у свою чергу, позивається до суду про зменшення розміру аліментів. Під зміною матеріального становища слід розуміти відповідне збільшення чи зменшення доходу платника чи одержувача аліментів. Що стосується зміни сімейного стану, то вона полягає у збільшенні членів сім'ї одержувача чи платника аліментів (народження дитини, усиновлення), тобто збільшення кількості утриманців.