Стаття 87. Припинення права чоловіка на утримання

1. Право чоловіка на утримання, передбачене статтею 86 цього Кодексу, припиняється, якщо дитина передана на виховання іншій особі, а також у разі смерті дитини.

2. Право чоловіка на утримання припиняється, якщо за рішенням суду виключено відомості про дружину як мати з актового запису про народження дитини.

Коментар:

У разі наявності визначених законом підстав, право чоловіка, з яким проживає дитина, на утримання припиняється. Такі підстави чітко окреслені в коментованій статті.

Право чоловіка на утримання, передбачене ст. 86 СК України, припиняється у трьох випадках:

1) дитина передана на виховання іншій особі;

2) смерть дитини;

3) за рішенням суду виключено відомості про дружину як мати з актового запису про народження дитини.

Правовий аналіз підстав припинення права чоловіка на утримання у разі проживання з ним дитини слід здійснювати по аналогії з відповідними підставами, що поширюються на дружину у разі проживання з нею дитини (див. ком. до ст. 85 СК України).