Стаття 149. Зміна по батькові дитини

1. У разі, якщо батько змінив своє ім'я, по батькові дитини, яка досягла чотирнадцяти років, змінюється за її згодою.

Коментар:

1. Ст. 149 СК є конкретизацією більш загальної норми. Так, за загальним правилом відповідно до п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 915 "Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи" для зміни імені фізичної особи, яка досягла чотирнадцятирічного віку, разом з відповідною заявою подається свідоцтво про народження, довідка з місця проживання та заява в письмовій формі батьків (одного з батьків - у разі, коли другий помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також, якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері) або піклувальника про надання згоди на зміну імені.

2. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я (ч. 1 ст. 295 ЦК). При досягненні цього віку вже не вимагається згода батьків чи інших осіб. Зміна імені батька веде до беззастережної зміни по батькові малолітньої дитини. Однак при досягненні дитиною 14 років змінити її по батькові можна лише за її згодою. Це один з проявів врахування думки дитини при вирішенні питань, що стосуються її життя.

3. Слід порівняти ст. 149 СК та ч. 3 ст. 295 ЦК, відповідно до якої фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право на зміну по батькові у разі зміни її батьком свого власного імені або виключення відомостей про нього як батька дитини з актового запису про її народження. Тобто ЦК передбачає більше підстав для зміни по батькові дитиною, яка досягла 14 років. ЦК серед таких підстав крім зміни імені батька розглядає ще виключення відомостей про нього як батька з актового запису про народження дитини.