Стаття 168. Побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав

1. Мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на звернення до суду із заявою про надання їм права на побачення з дитиною.

Суд може дозволити разові, періодичні побачення з дитиною, якщо це не завдасть шкоди її життю, здоров'ю та моральному вихованню, за умови присутності іншої особи.

Коментар:

1. Збереження контактів між дитиною і матір'ю (батьком), позбавлених батьківських прав, є доцільним, коли є надія про відновлення нормальних, здорових стосунків між ними.

Дитина не може бути примушена до таких зустрічей в разі її небажання бачитись з батьками. Тут пріоритет надається праву дитині обирати, чи зустрічатись з матір'ю, батьком, які умисно ухилялись в тій чи іншій формі від виконання батьківських обов'язків.

Обов'язковою умовою збереження особистого зв'язку дитини і батьків є дотримання правила: "якщо це не завдасть шкоди її життю, здоров'ю та моральному вихованню дитини". Питання про доцільність зустрічей вирішується судом в кожному випадку окремо; не може бути уніфікованого, однакового підходу. Наприклад, якщо позбавлення батьківських прав викликано психічним захворюванням батька (матері), то в період ремісії немає сенсу перешкоджати зустрічам. Такі зустрічі можуть бути короткочасними та в присутності третіх осіб.

2. Складне питання про можливість і доцільність побачення дитини і позбавлених батьківських прав батьків має глибокий психологічний і педагогічний підтекст. Щоб таке питання не було формалізоване і не носило абстрактний характер, важливо щоб згоду на таке спілкування дали ті, хто має можливість адекватно оцінити ситуацію, визначити істинні інтереси дитини і, що не менш суттєво, впевнитись що такий зв'язок буде корисним для дитини. Доцільно для надання дозволу побачення дитини і батьків, позбавлених батьківських прав дізнатись позицію з цього приводу органу опіки та піклування і тієї особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною, зокрема, опікуна (піклувальника), усиновлювачів, прийомних батьків або адміністрації закладу, де знаходиться дитина.