Стаття 179. Право власності на аліменти, одержані на дитину

1. Аліменти, одержані на дитину, є власністю того з батьків, на ім'я кого вони виплачуються, і мають використовуватися за цільовим призначенням.

Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її утримання.

2. У разі смерті того з батьків, з ким проживала дитина, аліменти є власністю дитини.

Опікун розпоряджається аліментами, які одержані для утримання малолітньої дитини.

Неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів та розпоряджання ними відповідно до Цивільного кодексу України.

Коментар:

1. Статтею 179 СК України врегульовано питання права власності на аліменти, які отримуються на дитину одним із батьків. Зокрема, передбачено, що аліменти, одержані на дитину, є власністю того з батьків, на ім'я кого вони виплачуються, і мають використовуватися за цільовим призначенням. Під цільовим призначенням при цьому потрібно розуміти витрати спрямовані на забезпечення потреб та інтересів дитини, зокрема потреби у харчуванні, лікуванні, одязі, гігієні, забезпечення речами, необхідними для розвитку і виховання дитини, реалізації її здібностей. При цьому Кодекс уточнює правовий режим аліментів, отриманих на неповнолітню дитину шляхом визнання за нею права брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її утримання.

2. Частиною 2 даної статті передбачено правовий режим власності на аліменти у разі смерті того з батьків, з ким проживала дитина. В такому випадку аліменти є власністю дитини. Разом з тим, кодекс диференціює порядок розпорядження такими доходами залежно від того чи особа малолітня чи неповнолітня.

Так, у разі смерті того з батьків, які проживали з малолітньою дитиною, опікун розпоряджається аліментами, які одержані для утримання такої особи.

Щодо неповнолітніх, то у коментованій статті за аналогією з ч. 2 ст. 178 передбачено, що одержання і розпорядження аліментами здійснюється на підставі ЦК України. Такий режим аліментів зберігатиметься незалежно від того, чи проживатиме така дитина в подальшому з іншим з батьків, чи ні.